Szkolenie poligonowe zwiadowców 10BKPanc

Szkolenie poligonowe zwiadowców 10BKPanc
fot. archiwum kr 10BKPanc Zwiadowcy kompanii rozpoznawczej zrealizowali dwutygodniowe szkolenie, którego celem było doskonalenie umiejętności taktycznych i ogniowych żołnierzy oraz sprawdzenie zdolności do działania w specyficznych środowiskach walki.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, świętoszów, ćwiczenia

Szkolenie rozpoczęło się – jeszcze w Świętoszowie – wprowadzeniem w sytuację taktyczną, postawieniem zadań oraz bojowym przemieszczeniem się do rejonu działania. Zadanie to sprawdziło praktyczne umiejętności przygotowania oraz przeprowadzenia przemieszczenia się na dużą odległość i z zachowaniem pełnego zabezpieczenia bojowego na etatowych pojazdach kompanii rozpoznawczej.

Każda chwila pobytu na poligonie została bardzo skrupulatnie zaplanowana. Głównymi przedsięwzięciami szkoleniowymi było: przeprowadzenie cyklu strzelań przygotowawczych oraz bojowych z broni strzeleckiej oraz wozów bojowych, moździerzy, a także doskonalenie umiejętności indywidualnych i zespołowych. Istotnym celem poligonu było przygotowanie zwiadowców do działania w specyficznym środowisku walki, tj. terenie zurbanizowanym.

Zajęcia taktyczne prowadzone w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym w Wędrzynie okazały się jednymi z najciekawszych i zarazem najbardziej emocjonujących. Zwiadowcy ćwiczyli techniki patrolowe stosowane w rejonie zurbanizowanym, zatrzymywanie oraz przeszukiwanie ludzi, sprzętu i pomieszczeń, organizowali oraz pracowali na posterunkach obserwacyjnych i wreszcie ćwiczyli wykonywanie zasadzki w mieście. Żołnierze wykonali szereg strzelań zarówno w dzień i w nocy, jak i w maskach, uzyskując bardzo wysokie wyniki z norm szkoleniowych realizowanych w trakcie szkolenia.

Ważnym punktem szkolenia w Wędrzynie było pokonanie prawie kilometrowego toru francuskiego, którego poszczególne przeszkody stanowiły nie lada wyzwanie, zważywszy na to, że zwiadowcy realizowali to przedsięwzięcie po ciężkich zajęciach dobowych.

Innym bardzo ciekawym doświadczeniem okazało się pokonanie przez wszystkich żołnierzy toru psychologicznego, gdzie w zupełnych ciemnościach przy efektach specjalnych należało pokonać podziemny labirynt korytarzy.

Podczas szkolenia poligonowego przeprowadzono szereg zajęć z terenoznawstwa, głównie po to, aby doskonalić wiedzę oraz umiejętności praktyczne posługiwania się mapą oraz wykonywania marszu na azymut i odległość.

Nie lada gratką dla zwiadowców była możliwość przeprowadzenia szkolenia z wykorzystaniem śmigłowca, kiedy to zrealizowano zajęcia z wezwania MEDEVAC. W ramach tych zajęć żołnierze doskonalili techniki naprowadzenia śmigłowca na lądowisko oraz załadunek i wyładunek rannego z oblotem COZ Wędrzyn.

Szkolenie poligonowe potwierdziło bardzo wysokie walory bojowe zwiadowców 10BKPanc. Osiągnięte wyniki w szkoleniu taktycznym oraz ogniowym wykazały profesjonalne przygotowanie żołnierzy kompanii rozpoznawczej do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Szklenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn wpisuje się w cykl szkoleń, realizowanych przez kompanie rozpoznawcze, przygotowujących oraz sprawdzających zdolność do działania w specyficznych środowiskach walki zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny.

archiwum kr 10BKPanc