Powstało Konsorcjum Szpitali Powiatowych

Powstało Konsorcjum Szpitali Powiatowych
fot. Leszek Grabowy Konsorcjum powołane przez starostów oraz dyrektorów szpitali publicznych ma pomóc małym szpitalom w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także reprezentować interesy szpitali powiatowych.
istotne.pl szpital powiatowy, restrukturyzacja, krzysztof konopka

Główne założenia organizacji zostały omówione we wtorek na kliczkowskim zamku. Jednym z inicjatorów powstania Konsorcjum był starosta bolesławiecki, Krzysztof Konopka. "Chcemy swoim działaniem stworzyć lobby, które by spowodowało równe traktowanie podmiotów, tak samo szpitali powiatowych, jak i wojewódzkich Chcemy, żeby pacjent miał pełne prawo wyboru leczenia się nieodpłatnego i to w miejscu swojego zamieszkania, lub najbliższej jego okolicy" tłumaczy Krzysztof Konopka.

Rolą konsorcjum będzie przede wszystkim troska o to, aby szpitale powiatowe i wojewódzkie były traktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednakowo. Nie do przecenienia jest także możliwość wpływu na podział środków finansowych, przeznaczonych na kontrakty związane z usługami medycznymi. Innym celem, jaki stawia sobie konsorcjum, jest dostosowanie szpitali do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Planowana jest również współpraca z podobnymi organizacjami z innych państw.

Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Woźny, uważa utworzenie konsorcjum za dobre posunięcie. "Dużo łatwiej rozmawia się merytorycznie z reprezentacją wszystkich szpitali, niż z każdą dyrekcją osobną. Oszczędzi nam to wiele czasu i pozwoli na w miarę równy i akceptowany przez szpitale podział środków" mówi Andrzej Woźny.

W chaosie związanym z reformami służby zdrowia oraz na tle głośnych afer, których bohaterami byli bolesławieccy lekarze, powołanie konsorcjum wydaje się przemyślanym i przyszłościowym ruchem. Jednak na efekty pracy nowej organizacji z pewnością przyjdzie jeszcze długo poczekać. Oby były one jak najlepsze.