PCK zaprasza do udziału w Biegu po Chleb

PCK zaprasza do udziału w Biegu po Chleb
fot. Wikimedia Commons Uczestnicy imprezy, mającej na celu zwrócenie uwagi mieszkańców miasta i powiatu na problem głodu i niedożywienia, będą rywalizować w czterech kategoriach wiekowych.
istotne.pl pck, bieg

Bolesławieckie PCK zaprasza do udziału w Biegu po Chleb, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców miasta i powiatu na problem głodu i niedożywienia, a także popularyzacja i upowszechnianie biegania jako formy aktywności ruchowej. Impreza odbędzie się 11 października (sobota) w Bolesławcu. Mogą wziąć w niej udział wszyscy chętni – bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie należy złożyć w Biurze Organizacyjnym Imprezy (al. Tysiąclecia 32 A) godzinę przed startem. Zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

Co więcej, zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach. W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie (do pobrania w Biurze Zawodów) o zdolności do udziału w biegu.

Zawodnicy powinni posiadać dokumenty osobiste: legitymację szkolną, dowód, paszport. W dniu zawodów należy też opłacić wpisowe w wysokości

 • dzieci ze szkół podstawowych – 3 złote
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 4 złote
 • dorośli – 5 złotych.

Składkę należy uiścić do puszki kwestarskiej PCK podczas rejestracji do biegu. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup żywności dla potrzebujących

Trasa: Rynek – ul. Sierpnia '80 – ul. Adama Asnyka – ul. Bielska – ul. Łukasiewicza – ul. Bankowa – ul. Kościelna – Rynek, dystans: 1400 m. Program:

 • 11:00 – uroczyste otwarcie imprezy
 • 11:10 – start – szkoła podstawowa i gimnazjum.
 • 11:40 – start – szkoła średnia i powyżej seniorzy
 • 12:30 – dekoracja zwycięzców biegu głównego.

Kategorie wiekowe:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • open
 • seniorzy.

PCK Bolesławiec/ii