Ogłoszenie Z.C. Bolesławiec

Ogłoszenie Z.C. Bolesławiec
fot. Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. oferują do sprzedaży.
istotne.pl ogłoszenie, zakłady ceramiczne bolesławiec

Postępowanie IV

  • Wiertarka słupowa WE 20, rok budowy 1956, cena minimalna 400 zł (netto)
  • Strugarka poprzeczna PAA-60, rok budowy 1962, cena minimalna 2.600 zł (netto)
  • Przecinarka tarczowa BTB-40, rok budowy 1958, cena minimalna 1.200 zł (netto)
  • Szlifierka dwutarczowa OND 350, cena minimalna 400 zł (netto)

Postępowanie VI

  • Maszyna do drewna wyrówniarko-strugarka typ FOD, cena minimalna 600 zł (netto)
  • Maszyna do drewna frezarka dolnowrzecionowa, rok budowy 1966, cena minimalna: 500 zł (netto)
  • Prasa hydrauliczna bramowa, cena minimalna 8.000 zł (netto)

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TMEZ VII”) można składać w sekretariacie Spółki ul. T. Kościuszki 11, do dnia 30.04.2015 r. do godziny 12: 00

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
  2. Oferowaną cenę
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

Dodatkowych informacji udziela kierownik Działu Mechaniczno-Energetycznym i Zaopatrzenia Radosław Knichał tel. 604 515 877.