Bolesławiec w budowie

Bolesławiec w budowie
fot. UM Bolesławiec Ostatnie lata wskazują, że w Bolesławcu możemy mówić o boomie inwestycyjnym – zarówno sektorze publicznym, jak i prywatnym. Nie stało się to jednak z dnia na dzień.
istotne.pl inwestycja, um bolesławiec

Miasto przygotowywało się przez wiele lat, tworząc konkretne dokumenty planistyczne oraz rozpoznając potrzeby mieszkańców. Intensywne starania o dofinansowanie zewnętrzne wpłynęło na pokaźnie zwiększenie budżetu miasta, co w efekcie dało możliwość wykonania inwestycji, które w znacznym stopniu podwyższyły standardy życiowe mieszkańców.

– Przypomnę, że rezultatem wykorzystania funduszy unijnych było uniknięcie recesji w mieście w latach kryzysowych, gdyż miasto było w tym czasie największym inwestorem, co wpływało również na rozwój sektora prywatnego. W efekcie pozwoliło to odrobić zaległości cywilizacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

W ostatniej dekadzie samorząd miejski zainwestował w Bolesławcu w sumie niemal pół miliarda złotych, wliczając w to samą tylko infrastrukturę, tj. drogi, budynki użyteczności publicznej, instytucje usługowe, budynki mieszkalne, komunikację.

W zakres tych inwestycji wchodzi m.in. wykonanie ponad 500 tys. m kw. dróg i chodników, powstanie niemal 800 nowych miejsc parkingowych, zamontowanie ponad 1 200 nowych punktów oświetleniowych oraz położenie ok. 90 tys. metrów nowych rur wodno-kanalizacyjnych, czyli zbrojenie terenów pod inwestycje.

Zbrojenie nowych terenów przemysłowych, utworzenie strefy ekonomicznej przyciągnęło inwestorów do miasta, co spowodowało budowę nowych zakładów i najniższe w dotychczasowej historii miasta bezrobocie. Natomiast zbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe skutkuje znacznym wzrostem budowy jednorodzinnych domów mieszkalnych przez indywidualnych inwestorów oraz budową budynków przez deweloperów z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

Skala tych inwestycji staje się nie lada zaskoczeniem dla przypadkowego mieszkańca Bolesławca, który w swojej wędrówce po mieście nie ogranicza się tylko do centrum. Spacer po nowo powstających osiedlach nierzadko kończy się stwierdzeniem, że w Bolesławcu nowe domy pojawiają się niczym grzyby po deszczu. „Bolesławiec w budowie” – to zarówno zaskoczenie, jak i podziw dla aktywności inwestorów prywatnych.

iza