Trening sztabowy artylerzystów

Trening sztabowy artylerzystów
fot. ppor. Radosław Gruźlewski Pod kryptonimem NYSA-15 w warunkach polowych żołnierze dowództwa i sztabu dywizjonu artylerii samobieżnej 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) realizowali trening sztabowy.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, świętoszów

W ubiegłym tygodniu artylerzyści 10BKPanc w czasie zgrupowania poligonowego dywizjonu artylerii samobieżnej (das) w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań w OC Trzebień doskonalili swoje umiejętności podczas treningu sztabowego pk. NYSA-15. Przez cały dzień osoby funkcyjne stanowiska dowodzenia planowały działania bojowe dywizjonu oraz doskonaliły swoje umiejętności na stanowisku dowodzenia przygotowanym i rozwiniętym przez pluton ochrony i regulacji ruchu baterii dowodzenia.

– W celu utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia organu dowodzenia stanowiska dowodzenia dywizjonu okresowo wprowadzam treningi. Mają one na celu doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych w procesie planowania działań bojowych oraz wypracowanie dokumentów dowodzenia na tle hipotetycznej sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym – wyjaśnił kierownik treningu – dowódca dywizjonu artylerii samobieżnej 10BKPanc podpułkownik dyplomowany Robert Wiese.

Podczas treningu zbierano, studiowano i analizowano dane do decyzji dowódcy i dokonano kalkulacji operacyjno-taktycznych. Doskonalono umiejętności opracowania dokumentów planistyczno-mobilizacyjnych, wykonywania operacyjno-taktycznych zadań sztabowych w terenie w zakresie organizowania dowodzenia, synchronizacji działań oraz bojowego i logistycznego zabezpieczenia działań.

Podczas planowania działań bojowych dywizjonu ćwiczące sekcje przeprowadziły analizę zadania, precyzując, co i w jakim celu należy wykonać, aby zrealizować otrzymane zadanie. Kolejną wykonaną przez sekcje czynnością była ocena czynników wpływających na wykonanie zadania i ustalenie wariantów działania wojsk własnych.

Wśród czynników wpływających na wykonanie zadania jednym z najważniejszych jest ocena przeciwnika i terenu, której dokonała sekcja rozpoznania, ustalając najbardziej prawdopodobny i najbardziej niebezpieczny w danej sytuacji sposób działania strony przeciwnej. – Naszym zadaniem jest zapewnienie dowódcy takich informacji o przeciwniku i obszarze działań, które umożliwią podjęcie właściwych decyzji zarówno podczas planowania działań, jak i w trakcie ich prowadzenia. – zaznaczała szef sekcji rozpoznania das podporucznik Małgorzata Kochańska.

Po opracowaniu wariantów działania dywizjonu przystąpiono do ich porównania i rozważenia, które polegało na ustaleniu słabych i mocnych stron w konfrontacji z prawdopodobnym działaniem przeciwnika. Wybrany wariant rekomendowano dowódcy dywizjonu, który na tej podstawie mógł podjąć decyzję. – Głównym celem, jaki zamierzaliśmy osiągnąć podczas treningu sztabowego, było zgranie pionów i sekcji obsady stanowiska dowodzenia dywizjonu w realizacji wybranych czynności procesu planowania działań bojowych – mówił zastępca dowódcy dywizjonu major Paweł Fornalczyk.

Oprócz doskonalenia obsady organu dowodzenia w realizacji procesu planowania działań dywizjonu podczas wsparcia ogniowego pododdziałów ogólnowojskowych szefowie ćwiczących pionów i sekcji mieli okazję do podniesienia praktycznych umiejętności posługiwania się technicznymi środkami dowodzenia i łączności. – Zakończony trening sztabowy przyczynił się do zrealizowania procesu planowania działań zgodnie z procedurami obowiązującymi na stanowisku dowodzenia dywizjonu artylerii samobieżnej, doskonalenia praktycznych umiejętności indywidualnych osób funkcyjnych na zajmowanych stanowiskach oraz obiegu informacji ramach stanowiska dowodzenia, zgrania osób funkcyjnych poszczególnych pionów i sekcji stanowiska dowodzenia dywizjonu artylerii samobieżnej na rzecz wypracowania optymalnego sposobu działania – podsumował trening dowódca dywizjonu artylerii samobieżnej podpułkownik dyplomowany Robert Wiese.

Trening sztabowy pk. NYSA-15 umożliwił zgrywanie ćwiczącej obsady stanowiska dowodzenia i jednocześnie był również okazją do sprawdzenia umiejętności i wiedzy oraz stopnia przygotowania oficerów i podoficerów sztabu das do planowania wsparcia ogniowego pododdziałów ogólnowojskowych podczas prowadzenia działań bojowych.

ppor. Radosław Gruźlewski