Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii

Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 20 marca br. po raz czwarty od chwili powstania jednostki bolesławieccy artylerzyści obchodzili święto swojej jednostki – Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
istotne.pl wojsko, święto, 23śpa

Uroczystości rozpoczęły się na terenie 23 pułku artylerii, przed tablicą pamiątkową poświęconą jednostkom artyleryjskim, których tradycje pułk kultywuje. W tym miejscu delegacja 23ŚPA na czele z dowódcą pułkownikiem Pawłem Świtalskim w imieniu wszystkich żołnierzy złożyła wiązankę kwiatów. Wyrazem szacunku dla artyleryjskich poprzedników był także udział i złożenie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, której przewodniczył prezes zarządu głównego z Torunia pułkownik rezerwy Roman Kłosiński. Następnie odbył się przemarsz pododdziałów ulicami miasta do bolesławieckiego Sanktuarium Najświętszej Marii Panny, gdzie kapelan pułku ks. kpt. Tomasz Koczy wspólnie z ks. prałatem dr. hab. Andrzejem Jarosiewiczem celebrowali uroczystą mszę świętą w intencji żołnierzy, pracowników pułku i ich rodzin.

Po mszy kompania honorowa 23 pułku artylerii, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz kolumny pododdziałów w asyście orkiestry wojskowej z Żagania uroczyście przemaszerowały na bolesławiecki Rynek.

Główną część obchodów święta 23 pułku artylerii stanowił uroczysty apel, który uświetnili swoją obecnością między innymi: bezpośredni przełożony pułku dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, dowódcy pułków artylerii z Sulechowa i Węgorzewa, członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, byli żołnierze pułku, przedstawiciele władz administracyjnych oraz kierownicy, komendanci instytucji garnizonowych współpracujących z pułkiem. Po złożeniu meldunku dowódcy 23 pułku artylerii przez dowódcę uroczystości majora Szymona Czerwińskiego, przeglądzie pododdziałów i przywitaniu się punktualnie o godzinie 10:30 przy taktach „Mazurka Dąbrowskiego” podniesiono flagę państwową na maszt.

Następnie, po odczytaniu okolicznościowego rozkazu i decyzji, pułkownik Świtalski wraz z dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generałem dywizji Jarosławem Miką uhonorowali najbardziej zasłużonych żołnierzy Odznakami Pamiątkowymi 23 Pułku Artylerii nadanymi przez jej kapitułę. Zwracając się do zebranych, dowódca pułku przypomniał genezę obchodzonego święta oraz dorobek, osiągnięcia bolesławieckich artylerzystów, podkreślił także najważniejsze zadania stojące przed jednostką w bieżącym roku:

Obchodzone dziś święto 23 pułku artylerii stanowi zwieńczenie dotychczasowej działalności szkoleniowej, współpracy z licznymi podmiotami społecznymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz obronności. To także okazja, by podkreślić naszą przynależność do największego i najsilniejszego związku taktycznego w naszych Siłach Zbrojnych, jakim bez wątpienia jest 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej –„Czarna Dywizja”.

Chciałbym przy okazji dzisiejszego Święta podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom pułku za zaangażowanie i wysiłek, który wkładacie w codzienną niełatwą służbę i pracę. Życzę wam sukcesów, satysfakcji z wykonywania obowiązków oraz dużo dobrego zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym. Pozdrawiam także Wasze rodziny i najbliższych.

W dalszej części uroczystości głos zabrał generał Mika, który podziękował żołnierzom za zaangażowanie i realizację zadań szkoleniowych: – 23 Śląski Pułk Artylerii jest jednostką dobrze ocenianą, dobrze postrzeganą i trudno sobie wyobrazić bez niego funkcjonowanie dywizji.

Znaczenie pułku, ale tym razem dla Bolesławca, podkreślił prezydent miasta Piotr Roman, który skierował do żołnierzy dużo ciepłych słów: – Spotykamy się na Rynku, w najważniejszym miejscu Bolesławca. To jest symbol tego, czym dla nas, mieszkańców Bolesławca, jest wojsko i obecność 23 pułk artylerii.

Po odegraniu wiązanki utworów wojskowych przez orkiestrę z Żagania, przyjęciu przez dowódcę pułku gratulacji i życzeń uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.

Równolegle w czasie trwania apelu artylerzyści zaprezentowali mieszkańcom miasta podstawowy sprzęt bojowy oraz wyposażenie patrolu saperskiego. Dużym zainteresowaniem uczestników pokazu cieszyły się 122-mm wyrzutnia artyleryjska WR-40 „Langusta” oraz 152-mm armatohaubica „DANA”. Obecność saperów, oprócz pokazu wyposażenia patrolu rozminowania, stanowiła okazję do działań edukacyjno-profilaktycznych związanych z podstawowymi zasadami postępowania po znalezieniu, napotkaniu materiałów niebezpiecznych.

Obchody Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii zakończył koncert zespołu Estrada Czarnej Dywizji w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Grupa w kilku blokach muzycznych zaprezentowała piosenki wojskowe oraz repertuar rozrywkowy.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii