Nowy spektakl „ Pracowni Twórczej Ekspresji”

Nowy spektakl „ Pracowni Twórczej Ekspresji”
fot. MZS nr 3 Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu w imieniu wszystkich uczestników oraz opiekuna zajęć artystycznych Pracowni Twórczej Ekspresji serdecznie zaprasza na spektakl.

Spektakl „Na początku było słowo, czyli, aby język giętki powiedziała wszystko, co pomyśli głowa” odbędzie się dnia 17 czerwca o 11:00 w Forum BOK-MCC. zaproszenia dostępne będą w kasie kina na godzinę przed spektaklem. Widowisko inspirowane jest różnymi aspektami logopedii. Jednym z efektów działań młodzieżowej grupy teatralnej są małe lub większe formy teatralne prezentowane na scenie. Pomysły i inspiracje do olejnych spektakli są różne. Tym razem hasłem do stworzenia nowego wydarzenia scenicznego było pojęcie „logopedia”.

Uczestnicy zajęć artystycznych pracowali nad powstaniem spektaklu metodą projektu. Początkowo przy pomocy techniki burzy mózgów uczniowie wspólnie poszukiwali skojarzeń związanych z tym terminem. W ten sposób pojawiały się najróżniejsze pomysły i koncepcje wywodzące się od słowa logopedia: mowa, sztuka żywego słowa, pierwszy krzyk i pierwsze słowa, dykcja, seplenienie, komunikacja, język literacki i gwara, krzyk i szept, głoski nosowe, szeleszczące i syczące, słowa przyjaźni i słowa miłości, gadulstwo kobiet i małomówność mężczyzn. Rozwój mowy: samogłoski, spółgłoski, słowa, zdania, niepoprawna wymowa i mowa aktorska, mowa werbalna i pozawerbalna, interpretacja tekstu itd. Były to słowa klucze, idee, na których postanowiliśmy oprzeć scenariusz kolejnego przedstawienia.

Na bazie wszelkich tropów, młodzież poszukiwała inspirujących i łączących się z tematem tekstów, które pochodziły z różnych źródeł. Wśród nich znalazły się zarówno poważne teksty literackie, wiersze, przykłady gwary, piosenki poetyckie, jak i teksty i piosenki kabaretowe.

Uczniowie pod kierunkiem Katarzyny Syguły-Wieczorek omawiali problemy wiążące się z komunikacją międzyludzką i wszystkimi jej aspektami. Pojawiły się różne spojrzenia na potrzebę rozwijania umiejętności mowy i jej doskonalenie. W wyniku tych twórczych poszukiwań, powoli lub burzliwie powstawał szkielet scenariusza spektaklu. Co jakiś czas, wraz z nowymi pomysłami, zmianami obsady kolejnych scen, ewoluował, by w ostatecznej wersji otrzymać tytuł: „Na początku było słowo... czyli, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Informacja Katarzyna Syguła-Wieczorek/MZS nr 2/ii