Aktywność osób starszych

Aktywność osób starszych
fot. UM Bolesławiec Bolesławiecka Rada do spraw Seniorów została powołana w 2009 r. Głównym celem Rady jest pełnienie funkcji doradczo-opiniującej w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym wieku.
istotne.pl urząd miasta, senior, rada

28 czerwca 2013 r. Bolesławiecka Rada do spraw Seniorów podsumowała mijającą kadencję 2011-2013. Działalność Rady polega na określaniu priorytetów, potrzeb i problemów osób w wieku senioralnym oraz przedstawianie propozycji i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów. Skład Rady tworzą następujące osoby reprezentujące i zgłoszone przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, w tym jednostki kościelne oraz uczelnie, których działalność statutowa obejmuje obszar działań na rzecz osób starszych:

 • Zygmunt Brusiło – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Marianna Doktor – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Bogdan Gajewski – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
 • Władysław Jędryczka – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
 • Lidia Kremzer – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Zdzisław Lach – Związek Sybiraków
 • Henryk Lemka – Polski Związek Działkowców
 • Maria Szpak – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
 • Teresa Śliwińska – Bolesławiecki Klub Amazonek
 • Halina Terelak – Dom Dziennego Pobytu
 • Eugenia Wolska – Stowarzyszenie Społeczne „Carpe Diem”
 • Edmund Wołoszyk – Związek Inwalidów Wojennych RP.
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Wśród szeregu zadań, które znalazły się w planie pracy aktualnej kadencji, wymienić można następujące obszary działalności: informacyjny, zdrowotny, edukacyjny – kształtowanie więzi międzypokoleniowych oraz inicjatywy Rady w kontaktach zewnętrznych.

Bolesławiecka Rada do spraw Seniorów została powołana w 2009 r. Głównym celem Rady jest pełnienie funkcji doradczo-opiniującej w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym wieku.

(informacja zlecona)