Podsumowanie projektu „Regio Info”

Podsumowanie projektu „Regio Info”
fot. UM Bolesławiec W Niemczech podsumowano realizację projektu „Regio Info”, którego partnerem jest m.in. MZK w Bolesławcu.
istotne.pl projekt, urząd miasta, mzk, regio, info

W Bad Muskau (Niemcy) odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Regio Info – dwujęzyczny system informacji pasażerskiej w publicznym transporcie zbiorowym”. Partnerami projektu są: Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu, Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck Zittau GmbH, Verkehrsgesellschaft Görlitz mbH, PKS w Zgorzelcu Sp. z o.o., Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien mbH. Partnerem wiodącym jest ZVON Zweckverband Oberlausitz-Niederschlesien. W spotkaniu podsumowującym wzięli również udział prezydenci Euroregionu Nysa strony Polskiej i Niemieckiej – Piotr Roman oraz Bernd Lange. Celem projektu jest stworzenie dla terenów przygranicznych Polski i Niemiec jednolicie zbudowanego systemu informacji pasażerskiej.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Podczas spotkania podsumowującego partnerzy projektu zaprezentowali efekty dotychczasowych prac. Warto przypomnieć, że podczas realizacji projektu zespół roboczy szczegółowo uzgadniał sprawy dotyczące przyszłego kształtu przystankowych rozkładów jazdy oraz sposoby przekazywania danych do liniowych rozkładów jazdy.

W ramach projektu bolesławiecki Miejski Zakład Komunikacji zaplanował wymianę oprogramowania (wraz z wdrożeniem i szkoleniem), umożliwiającą prezentację dwujęzycznego rozkładu jazdy na przystankach i w Internecie, oraz przekazywanie informacji rozkładowych do ZVON. Inwestycje w urządzenia, oprogramowanie i wyposażenie techniczne mają na celu zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego.

fot. UM Bolesławiec

Obszerną prezentację rezultatów przedstawił prezes MZK Andrzej Jagiera: – W ramach projektu spółka zakupiła: oprogramowanie umożliwiające prezentację dwujęzycznego rozkładu jazdy na przystankach i w Internecie, z modułem eksportu rozkładu jazdy do formatu TransXchange; serwer spełniający wymagania zakupionego systemu; autokomputery (14 sztuk); tablice wewnętrzne do autobusów (14 sztuk); tablice zewnętrzne do autobusów (2 komplety); zestaw komputerowy do planowania rozkładów jazdy. Ponadto wykonaliśmy adaptację tablic świetlnych w autobusach do wymagań nowego oprogramowania.

Na bolesławieckich przystankach pojawiły się rozkłady jazdy z legendą w języku polskim i niemieckim, które są niewątpliwym ułatwieniem dla turystów. Bolesławieckie MZK świadczy usługi przewozowe na 11 liniach, w tym na 8 liniach obsługujących wspólnie miasto i gminę. W dni robocze na liniach kursuje 20 autobusów w szczycie i 10 autobusów poza szczytem. Łączna długość linii wynosi 142,3 km, a długość tras komunikacyjnych – 70,9 km.

Projekt „Regio Info” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

(informacja zlecona)