200 lat epopei napoleońskiej

200 lat epopei napoleońskiej
fot. Andrea Appiani (Kunsthistorisches Museum Wien)/Wikimedia Commons Głównym celem projektu jest budowanie świadomości wspólnego dziedzictwa historycznego i ukazanie roli Bolesławca w historii przygranicznego obszaru.
istotne.pl projekt, urząd miasta, historia, napoleon

Gmina Miejska Bolesławiec podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii” w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska Saksonia 2007-2013.

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości wspólnego dziedzictwa historycznego i ukazanie roli Bolesławca w historii przygranicznego obszaru, przedstawienie ważnego okresu historycznego, który miał istotny wpływ na kształt kulturowy obszaru przygranicznego i Europy. Projekt zakłada upowszechnienie wiedzy na temat historycznego dziedzictwa transgranicznego obszaru Dolnego Śląska i Saksonii – ze szczególnym uwypukleniem burzliwego okresu wojen napoleońskich – oraz wypracowanie wspólnej oceny wydarzeń historycznych 1813 r.

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie organizacja konferencji naukowej, której głównym tematem będą wydarzenia związane z kampanią napoleońską 1813 roku i ich wpływ na transgraniczny obszar. Uzupełnieniem tej konferencji będzie czasowa wystawa prezentująca eksponaty i dokumenty z tego okresu. Ostatnim elementem projektu będzie wydanie publikacji naukowej zawierającej materiały pokonferencyjne oraz informacje o zorganizowanej wystawie. Udział we wszystkich działaniach związanych z tym projektem będzie bezpłatny oraz ogólnodostępny.

Projekt „200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. Projekt będzie realizowany przy współpracy Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt w Leutersdorf. Czas realizacji projektu określony jest od 1 czerwca do 30 listopada 2013 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 13.490,00 euro, z czego 85% wartości to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 11.466,50 euro, 10% ze środków budżetu państwa – 1.349,00 euro oraz 5% ze środków własnych Gminy Miejskiej Bolesławiec – 674,50 euro.

fot. UM Bolesławiec

informacja zlecona; zdjęcie nagłówkowe: Andrea Appiani (Kunsthistorisches Museum Wien)/Wikimedia Commons