Są wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Są wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
fot. B.org Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu w zestawieniu ogólnopolskim.
istotne.pl gmina, wynik, miejska, uczeń, sprawdzian

Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło w całym kraju 357 225 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce.

średnie wyniki:% punktów zdobytych w stosunku do max.RAZEMCzytaniePisanieRozumo- wanieKorzy- stanie z infor- macjiWykorzy- stanie wiedzy w prak- tyce
maksymalna liczba punktów100%40,01010848
województwo59,0%23,67,36,14,12,53,6
Gmina Miejska63,5%25,47,66,74,52,64,0
SP nr 162,8%25,17,16,74,82,6 3,9
SP nr 252,0%20,86,95,53,52,0 2,9
SP nr 362,5%25,08,16,24,22,83,7
SP nr 467,5%27,08,07,14,72,74,5
SP nr 569,8%27,97,97,64,92,64,9

Sprawdzian szóstoklasisty nie ma charakteru rekrutacyjnego, a wyniki jego kolejnych edycji nie są porównywalne. Służy on przede wszystkim szkole do oceny skuteczności nauczania. To wskazówka dla nauczycieli, w jakich obszarach wiedzy i umiejętności pracować z uczniami.

Od dwóch lat wyniki sprawdzianu w zakresie opanowania przez uczniów umiejętności korzystania z informacji są zdecydowanie lepsze. Jest to rezultatem doboru przez nauczycieli trafniejszych metod nauczania.

W obecnej formie egzamin odbywa się od 12 lat. W związku z sukcesywnym wdrażaniem reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015 r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej.

W 2015 r. nowy sprawdzian zdawać będą uczniowie obecnych klas czwartych. Będą oni pisać egzamin w dwóch częściach – w pierwszej będą rozwiązywać zadania z języka polskiego i z matematyki, w drugiej zaś zadania z języka obcego. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec.

(informacja: MEN/UM Bolesławiec/ii)