Działalność kompanii manewrowej PKW KFOR

Działalność kompanii manewrowej PKW KFOR
fot. chor. Ryszard Buczkowski Polscy żołnierze, którzy od 3 czerwca wykonują zadania mandatowe na północy Kosowa, zaznaczyli już swoją obecność w przydzielonym rejonie odpowiedzialności.
istotne.pl wojsko, 23śpa, kosowo

Kilkanaście eskort konwojów logistycznych i pojazdów międzynarodowej policji EULEX, patrole piesze i kołowe, w tym z funkcjonariuszami kosowskiej straży granicznej, stała realizacja zadań z zakresu Force Protection, a także służba na posterunkach obserwacyjnych – to bilans dotychczasowej działalności kompanii manewrowej PKW KFOR, stacjonującej w bazie Camp Cabra.

Polscy żołnierze, którzy od 3 czerwca wykonują zadania mandatowe na północy Kosowa, zaznaczyli już swoją obecność w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Demonstracja obecności militarnej wojsk KFOR w tym rejonie Kosowa, wsparcie działań realizowanych przez funkcjonariuszy jednostek specjalnych międzynarodowej policji (EULEX) oraz lokalnych sił porządkowych (Kosowo Border Police) przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie (SAFE) i utrzymania swobody przemieszczania się (Freedom of Movement).

Oprócz codziennych, rutynowych patroli, służby na posterunkach obserwacyjnych oraz zapewnienia eskorty konwojom EULEX-u na przejście graniczne z Serbią, kompania utrzymuje Siły Szybkiego Reagowania (QRF – Quick Reaction Force), przygotowane do natychmiastowego przemieszczenia i działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w strefie.

Równie ważnym aspektem działalności kompanii są zadania rozpoznawcze polegające na stałym monitorowaniu natężenia ruchu osób i pojazdów w przydzielonej strefie przygranicznej. Wymiana informacji i dane przekazywane przez polskich żołnierzy mają istotny wpływ na przeciwdziałanie próbom przemytu towarów pomiędzy Serbią a Kosowem oraz przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości.

Dotychczasowa działalność kompanii manewrowej potwierdza dobre przygotowanie żołnierzy polskiego kontyngentu do realizowanych zadań mandatowych, których głównym celem jest utrzymanie warunków do bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców Kosowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, 28 zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)