Kajakiem po Kwisie w Borach Dolnośląskich

Kajakiem po Kwisie w Borach Dolnośląskich fot. Krzysztof Szustka W ramach projektu stworzone zostaną m.in. trzy Miejsca Postojowe Turystów, dwie ścieżki przyrodnicze oraz wieża i pomost do obserwowania przyrody Doliny Dolnej Kwisy.
  nowogrodziec, osiecznica, ekologia, kwisa, kajak, bory

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” rozpoczęła realizację projektu pn. „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”. Ma on na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy. W praktyce oznacza to utworzenie infrastruktury turystycznej, która nie zagrozi przyrodzie, należącej do obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”.

W ramach projektu stworzone zostaną trzy Miejsca Postojowe Turystów (MPT), miejsce biwakowe, dwa miejsca dostępu do rzeki dla rozpoczynających spływy, dwie ścieżki przyrodnicze oraz wieża i pomost do obserwowania przyrody Doliny Dolnej Kwisy. Zaplanowana infrastruktura turystyczna usprawnić ma ruch kajakowy po Kwisie (na odcinku od Nowogrodźca do ujścia Bobru w woj. lubuskim) oraz ma umożliwić zapoznanie się z walorami przyrodniczymi tego odcinka rzeki.

Brak opisuBrak opisufot. Krzysztof Szustka
Brak opisuBrak opisufot. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Brak opisuBrak opisufot. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Brak opisuBrak opisufot. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Opracowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie. Powstaną też nowe trasy questingowe „Wyprawy Odkrywców”. Będą to ścieżki edukacyjne na trasie szlaku kajakowego, które będą w sposób innowacyjny i aktywny informować i edukować o walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz gminach położonych w jej granicach.

Partnerami projektu są: Gmina Osiecznica, Gmina Żagań, Gmina Nowogrodziec, Nadleśnictwo Świętoszów, Nadleśnictwo Węgliniec, Nadleśnictwo Bolesławiec, Zamek Kliczków, Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie” oraz firma Pont-Car – Spływy pontonowe.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na profilu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na Facebooku.

(informacja: Krzysztof Szustka/ii)