Michalski: potrzebna jest rewolucja jak w przypadku orlików

Michalski: potrzebna jest rewolucja jak w przypadku orlików
fot. Marcin Zabawa Przykład orlików pokazał, jak przy pomocy państwa i samorządu można wprowadzić przyszkolne obiekty sportowe (i nie tylko) w XXI wiek. Mam nadzieję, że podobna „rewolucja” możliwa jest również w przypadku sal gimnastycznych – stwierdza senator Jan Michalski.
istotne.pl jan michalski, platforma obywatelska, sport, senat

Jan Michalski, senator Rzeczypospolitej Polskiej, złożył w czasie jednego z październikowych posiedzeń Senatu oświadczenie adresowane do minister sportu Joanny Muchy:

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się do Pani Minister w sprawie uruchomienia projektu dofinansowywania budowy lub modernizacji przyszkolnych sal gimnastycznych.

Przeprowadzone projekty rządowe „Moje boisko – Orlik 2012” czy „Blisko – boisko” pokazały, jak ważną rolę w rozwoju i propagowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży odgrywają nowoczesne obiekty sportowe. Dodatkowo budowa nowych boisk znacznie ożywiła lokalne społeczności i przyczyniła się do powstawania zespołów sportowych, drużyn piłkarskich, lekkoatletycznych czy tenisowych. Szczególnie obiekty należące do kompleksów szkolnych przyczyniły się do podniesienia standardów szkolenia sportowego zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych.

Ukierunkowanie inwestycji na obiekty otwarte spowodowało jednak „zaniedbanie” inwestycyjne w podnoszeniu standardów obiektów zamkniętych typu sala gimnastyczna. Wiele szkół korzysta z bazy lokalowej wybudowanej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przeprowadzając tylko drobne remonty. Wiele gmin w ramach różnych projektów wzbogaciło się o wielofunkcyjne sale sportowe, pełniące często istotną rolę w życiu lokalnych społeczności. Jestem przekonany, że możliwości wsparcia ze strony państwa przerastają możliwości budżetowe.

Chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister, widząc Pani olbrzymie zaangażowanie w zwiększanie aktywności wśród dzieci i młodzieży, na konieczność nadrobienia zaległości w tym obszarze działania. Program rozbudowy lub modernizacji sal gimnastycznych powinien uwzględniać różne możliwości samorządów gminnych i powiatowych, określając standard sali sportowej oraz zaplecza sanitarnego. Jednocześnie nie powinien wykluczać wsparcia budowy nowych sal gimnastycznych, jeżeli inwestor (gmina, samorząd powiatowy lub niepubliczny podmiot prowadzący szkołę) zdecyduje się na jego realizację.

Pani Minister, przykład orlików pokazał, jak przy pomocy państwa i samorządu województwa można wprowadzić przyszkolne obiekty sportowe (i nie tylko) w XXI wiek. Mam nadzieję, że podobna „rewolucja” możliwa jest również w przypadku sal gimnastycznych. Środowisko szkolne sprzyja naturalnej aktywności sportowej i generuje minimalne koszty związane z utrzymaniem obiektów, i tak niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Pozwoli to również na rozwój wielu dyscyplin, w których tak bardzo jesteśmy żądni sukcesów: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz wielu innych. Brak sali gimnastycznej sprawia, że dzieci zwykle ćwiczą na korytarzach, gdzie nie można przeprowadzić profesjonalnych lekcji wychowania fizycznego.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o rozważenie opisanej propozycji uruchomienia projektu wsparcia modernizacji lub budowy sal gimnastycznych przy udziale rządu, samorządu województwa oraz samorządu gminnego lub powiatowego.

Z wyrazami szacunku
Jan Michalski

Do sprawy wrócimy.

(informacja: JM/ii)