Jest kompromis w sprawie komunalizacji PWiK

Jest kompromis w sprawie komunalizacji PWiK
fot. B.org Osiągnięte porozumienie pozwoli na wykorzystanie znacznych środków z funduszu ISPA, ale również będzie skutkowało podwyżką o 4% cen za odbiór ścieków.
istotne.pl pwik, józef burniak, komunalizacja

Rozpoczęto procedurę częściowej komunalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dzisiaj doszło do spotkania starosty Krzysztofa Konopki, dyrektora PWiK Józefa Burnika i wiceprezydenta miasta Karola Stasika. W obecności wiceprezydenta, starosta i dyrektor podpisali dokument, który ostatecznie rozwiewa wątpliwości co do możliwości utraty 11 mln euro z funduszu ISPA. Ceną za częściową komunalizację majątku PWiK będzie czteroprocentowy wzrost opłaty za odbiór ścieków. Wynika to z konieczności odprowadzania podatku do Skarbu Państwa. Podatek ten będzie odprowadzany przez PWiK, a wynika z faktu zarządzania przez przedsiębiorstwo majątkiem przekazanym gminie.

Dyrektor PWiK wystąpił już do Ministra Skarbu Państwa o zgodę na zrzeczenie się części majątku (kanalizacji) na rzecz Skarbu Państwa. Zgoda ta jest konieczna, ponieważ PWiK gospodaruje majątkiem, który wcześniej został uwłaszczony na rzecz tegoż przedsiębiorstwa. PWiK musi zrzec się praw do niego, aby wojewoda mógł przekazać część kanalizacyjną miastu. Warunkiem poprzedzającym przekazanie części kanalizacyjnej gminie jest czasowe przyjęcie tej części majątku przez starostę. Następnie starosta, występujący jako reprezentant Skarbu Państwa, podpisze podobne porozumienie przekazujące majątek prezydentowi miasta. Ten etap gwarantuje, że otrzymanie pieniędzy z ISPA nie będzie zagrożone.

"Podpisujemy dzisiaj dokument, który rozpoczyna pierwszy etap skomplikowanej procedury komunalizacji"– mówi dyrektor PWiK Józef Burniak. Z podpisanego przez dyrektora i starostę bolesławieckiego aktu notarialnego wynika, że przekazane gminie miejskiej zostaną nieruchomości przy ul. Granicznej 48, czyli wszystkie działki na których posadowiona jest oczyszczalnia ścieków, jak również same obiekty oczyszczalni ścieków, a także przewody kanalizacyjne i przykanaliki kanalizacji miejskiej, czyli cała część kanalizacyjna przedsiębiorstwa. "Przekazujemy również prawo użytkowania wieczystego działek oraz trzy działki zakupione przez przedsiębiorstwo, czyli będące jego własnością" – dodaje dyrektor Józef Burniak.

Wydzielenie z PWiK części kanalizacyjnej i przekazanie jej gminie miejskiej nie spowoduje sytuacji, w której kto inny będzie dostarczał wodę, a kto inny odbierał ścieki. "Przedsiębiorstwo będzie obsługiwać majątek będący własnością gminy" – tłumaczy wiceprezydent Karol Stasik. Nie jest to niczym nowym, gdyż do dej pory część majątku, jakim zarządzało PWiK, stanowiło własność gmin zarówno miejskiej jak i wiejskiej. W kwestii ustalania opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków ostateczna decyzja, w dalszym ciągu, pozostanie w kompetencjach Rady Miasta. PWiK może wnioskować o zmianę ceny, jednak decyzję podejmie Rada Miasta w stosownej uchwale.

Pytanie o sensowność komunalizacji, nawet wzmocnione argumentem o 4% podwyżce opłat za odbiór ścieków, nie wytrzymuje konfrontacji z kwotą będącą do wykorzystania z ISPA.