Honor i wyróżnienie PKW KFOR

Honor i wyróżnienie PKW KFOR
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W bazie Camp Bondsteel odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy Międzynarodowej Grupy Bojowej Wschód.
istotne.pl wojsko, 23śpa, kosowo

Ceremonia przekazania obowiązków dowódcy Międzynarodowej Grupy Bojowej Wschód pomiędzy pułkownikiem Waymondem Storeyem a pułkownikiem Davidem Woodsem odbyła się 1 czerwca w bazie Camp Bondsteel. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kwatery Głównej KFOR na czele z dowódcą KFOR generałem Volkerem Halbauerem.

Przekazanie odbyło się w asyście pododdziałów i pocztów sztandarowych wystawionych przez państwa wchodzące w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej, w tym polskich żołnierzy 28 zmiany PKW KFOR, realizujących zadania mandatowe na terytorium Kosowa.

Symbolicznym wymiarem współpracy międzynarodowej było powierzenie prowadzenia uroczystości polskiemu oficerowi, zastępcy dowódcy MNGB-E podpułkownikowi Remigiuszowi Zielińskiemu. Po raz pierwszy w historii kontyngentu Polak prowadził uroczystość według amerykańskich zasad musztry i ceremoniału wojskowego. O celującej postawie „dowódcy uroczystości” świadczyły liczne słowa uznania oraz gratulacje z ust dowództwa Międzynarodowej Grupy Bojowej Wchód.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, XXVIII zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)