Budżet: zamówienia publiczne i inwestycje miejskie

Budżet: zamówienia publiczne i inwestycje miejskie
fot. UM Bolesławiec Poniżej prezentujemy przyszłoroczny budżet Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich UM Bolesławiec.
istotne.pl urząd miasta, inwestycja, budżet

Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej

Celem realizacji zadania jest przywrócenie funkcji miejskiego zakładu kąpielowego, w którym realizowane będą zajęcia rehabilitacyjno-lecznicze. W ramach rewitalizacji obiekt przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, wymienione zostanie pokrycie dachowe wraz z ociepleniem, a także stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt zawierał będzie przebudowaną, wykonaną ze stali nierdzewnej nieckę basenu z licznymi atrakcjami wodnymi, zespół saunowy, pomieszczenia z zabiegami wodnymi, odnowy biologicznej i kosmetyki ciała.

Inna będzie też technologia uzdatniania wody basenowej, polegająca na elektrolizie soli (NaCl) tzw. technologia „nisko zasolonej wody” (quasi-woda morska).

fot. UM Bolesławiec

Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej

Zadanie obejmuje budowę (odtworzenie) zbiornika wodnego podzielonego na sekcję pływania (basen) i filtry z roślin (woda filtrowana przez biosystem roślin, bez udziału środków chemicznych).

Zagospodarowanie terenu obejmie poza basenami zaplecza: techniczne, szatniowo-sanitarne oraz gastronomiczne, ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw, boiska do gry w siatkówkę plażową, korty tenisowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy, pomost dla wędkarzy, ogrodzenie terenu, oświetlenie, parking na min. 60 miejsc postojowych.

fot. UM Bolesławiec

Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”

Zadanie obejmuje:

 • renowacje elewacji całego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza, wymianę pokrycia dachu, osuszanie budynku, modernizację schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, remont pomieszczeń przy schodach bocznych,
 • renowację: kamiennych portali wbudowanych w lico elewacji oraz dwóch poideł,
 • oczyszczenie kamiennej wieży,
 • montaż 8-osobowej windy,
 • wykonanie oświetlenia tarcz zegara wieżowego.
fot. UM Bolesławiec

Adaptacja byłego kina „ORZEŁ” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi przebudowa istniejącego budynku po kinie „Orzeł” przy ul. Chopina 17/18. Powstanie Centrum Integracji Kulturalnej o powierzchni użytkowej netto 849,30 m², które będzie zawierało: salę widowiskową (z funkcją kina, sali koncertowej oraz konferencyjnej), pracownie fotograficzną i filmową oraz część hotelową (3 pokoje ze wspólną kuchnią).

Wnętrze kamienicy poddane kompletnej przebudowie, bez zbędnej ingerencji w kształt bryły budynku, a szczególnie w wygląd elewacji frontowej. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie poziomu wejścia do budynku i przebudowę wewnętrznej komunikacji oraz dodanie windy osobowej.

fot. UM Bolesławiec

Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec

Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w Bolesławcu. W ramach modernizacji, w 16 istniejących punktach kamerowych dotychczasowe kamery zostaną wymienione na nowe, w 15 nowych punktach zamontowane zostaną nowe kamery. Obrazy ze wszystkich kamer przesyłane będą do istniejącego na terenie Straży Miejskiej Centrum Dozoru. W ramach projektu zakupiony zostanie również mobilny punktu monitoringu – pojazd z zamontowaną na dachu specjalistyczną kamerą.

fot. UM Bolesławiec

Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4

Przedmiotem inwestycji jest zakończenie przebudowy ul. Zabobrze w Bolesławcu.

fot. UM Bolesławiec

Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego

W Bolesławcu, na terenie Gimnazjum Samorządowego nr 2 przy ul. Bielskiej, powstanie jedno z 16 w kraju miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko drogowe to ogólnodostępny plac, składający się z ulic, skrzyżowań, rond i przejazdów (np. tramwajowych), na którym odzwierciedlone zostaną najbardziej powszechne skrzyżowania, znaki drogowe itp. Dzieci oprócz przyswajania sobie zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych zdawać będą mogły egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

fot. UM Bolesławiec

Przebudowa i termomodernizacja MZS nr 1

Przebudową objęte jest wnętrze budynku szkoły:

 • Piwnice:
  wykonanie nowych pomieszczeń: szatni, archiwum, magazynu konserwatora, pomieszczenia technicznego, schodów z piwnicy na parter,
 • Parter:
  wykonanie nowych pomieszczeń: izby tradycji, pielęgniarki, sklepiku, radiowęzła, doświetlenie holu.
 • I, II, III piętro:
  wymiana stolarki drzwiowej. przeniesienie hydrantów,
 • Podłogi i posadzki:
  hol, szatnie, pom. sanitarne – płytki ceramiczne;
  sale lekcyjne – Tarkett Megalit,
  w salach komputerowych wykładziny antystatyczne;
 • Wykonanie nowych sieci i instalacji:
  p.poż, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
  klimatyzacji sal komputerowych,
  alarmowej, telewizji przemysłowej, nagłaśniającej, oświetlenia dróg ewakuacyjnych.
 • Malowanie
fot. UM Bolesławiec

Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska i place przedszkolne – budowa placu zabaw przy MPP

Budowa Placu Zabaw – małej architektury przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II.

fot. UM Bolesławiec

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Bolesławcu

Przedmiotem zadania będzie opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowych i kanalizacji przy ul. Jeleniogórskiej.

fot. UM Bolesławiec

(informacja zlecona)