Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
fot. b.org Radni przyjęli „Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
istotne.pl urząd miasta, współpraca, organizacja, pozarządowa, rada

Od kilku lat trwa współpraca bolesławieckiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, które stały się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialności kompetentnym, znającym realia, partnerem. Skuteczność ich działania zależy w dużym stopniu od ustalenia obszarów, form i czytelnych zasad tej współpracy. Temu ma służyć Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program ma m.in. na celu:

  1. zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej;
  2. diagnozowanie środowisk organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;
  3. integrację podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
  4. tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;
  5. zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włącznie do ich realizacji organizacji pozarządowych;
  6. wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.

Rada Miasta Bolesławiec, uchwalając „Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, zadeklarowała wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.

Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2013 wynosi 929 500 zł.

(informacja zlecona)