Rusza Centrum Wolontariatu

Rusza Centrum Wolontariatu
fot. Krzysztof Gwizdała W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu powstało Centrum Wolontariatu. Wszyscy chętni do współpracy mogą zgłaszać się do MOPS-u.
istotne.pl urząd miasta, mops, centrum, wolontariatu

Celem powstania Centrum Wolontariatu jest wspieranie przez wolontariuszy dotychczasowych działań pracowników socjalnych, współdziałanie z nimi w realizacji misji MOPS, tworzenie lokalnej siatki więzów międzyludzkich i przełamywanie stereotypu, że pomoc społeczna to tylko „rozdawanie pieniędzy”.

Zamierzeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest włączanie osób z różnych środowisk w działalność wolontariacką oraz angażowanie wolontariuszy w działania na rzecz ludzi nieradzących sobie z otaczającą ich rzeczywistością, a tym samym promowanie postaw obywatelskich. Podejmowane działania będą miały na celu zminimalizowanie bądź rozwiązywanie problemów społecznych dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli.

Koordynatorem Centrum Wolontariatu jest Beata Kołodziej. Wszyscy chętni do współpracy mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu (ul. Cicha 7; Beata Kołodziej pok. nr 6; Iwona Marcinkiewicz – pok. nr 4) w godzinach od 8:00 do 10:00, a w każdy wtorek i czwartek również od 14:00 do 15:00.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)