Ogłoszenie

Ogłoszenie
fot. http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/ Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. oferują do sprzedaży: maszyny do drewna, młynki bębnowe, prasę hydrauliczną i samochody.
istotne.pl ceramika, przetarg, zakład

Postępowanie pierwsze

 • Maszyna do drewna wyrówniarko-grubościuwka typ DYSK 3, rok budowy 1979. Cena wywoławcza8 000 zł netto
 • Maszyna do drewna wyrówniarko-strugarka typ FOD. Cena wywoławcza3 500 zł netto
 • Maszyna do drewna frezarka dolnowrzecionowa, rok budowy 1966. Cena wywoławcza3 500 zł netto
 • Prasa hydrauliczna bramowa. Cena wywoławcza11 000 zł netto

Postępowanie drugie

 • Młynki bębnowe firmy Zremb (4 sztuki). Cena wywoławcza za sztukę 1500 zł netto
 • Samochód Lublin II rok produkcji 1998 numer VIN SUL358417W0005554. Cena wywoławcza 2000 zł brutto
 • Samochód Opel Combo rok produkcji 2003 numer VIN W0L0XCF0633036261. Cena wywoławcza 5000 zł brutto
 • Samochód Kamaz rok produkcji 1980 numer VIN 551103259980. Cena wywoławcza5 500 zł brutto

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TMEZ II”) można składać w sekretariacie Spółki ul. T. Kościuszki 11, do dnia 27.06.2014 roku do godziny 12:00

Oferta powinna zawierać

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 • Oferowaną cenę
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Mechaniczno-Energetycznego i Zaopatrzenia Radosław Knichał pod telefonem604 515 877.

(informacja zlecona: Z.C. Bolesławiec)