Remont przed wejściem do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

Remont przed wejściem do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3
fot. UM Bolesławiec W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 308 450 zł. Prace zakończą się w drugiej połowie sierpnia.
istotne.pl urząd miasta, remont, mzs 3

W czerwcu rozpoczęły się prace przy renowacji i przebudowie zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Słowackiego. W ramach zadania zaplanowano przebudowę kanalizacji ogólnospławnej deszczowej i ciekowej. Istniejący mur oporowy zostanie poddany renowacji. Nastąpi również przebudowa schodów i zjazdu dla osób niepełnosprawnych do powierzchni poniżej murku oporowego.

Przed wejściem głównym zaplanowano wymianę nawierzchni na kostkę betonową oraz likwidację murku z piaskowca. Na terenie zielonym od strony boiska przewidziano przebudowę schodów, wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej. Renowacji poddane będą dwa głazy narzutowe, postumenty i tablice pamiątkowe. Zaplanowano również zagospodarowanie skwerów i terenów utwardzonych. Wykonawcą jest firma Rem-Bud z Tomaszowa Bolesławieckiego. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 308 450 zł. Prace zakończą się w drugiej połowie sierpnia.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Warto przypomnieć, że w 2012 roku na terenie szkoły powstał kompleks boisk „Orlik”. Kompleks stworzył nowe możliwości do trenowania oraz poprawił estetykę otoczenia szkoły. W skład kompleksu wchodzą: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej, boisko streetowe do koszykówki.

Boiska mają nawierzchnie poliuretanowe, są ogrodzone i wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy. Na terenie znajduje się również skocznia do skoku wzwyż, bieżnia, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą. Wszystkie nawierzchnie są syntetyczne. Na boisku znajdują się także ławki oraz piłkołapy dla boiska streetowego, stoły do tenisa oraz tory do gry w bule. Na terenie kompleksu znajduje się zaplecze sanitarno-szatniowe, obiekt jest oświetlony.

(informacja zlecona: UM Bolesławiec)