Prezydent sprzeda Orkę

Prezydent sprzeda Orkę
fot. Grażyna Hanaf Pływalnię kupi większa spółka miejska. Nieoficjalnie wiemy, że będzie to 
istotne.pl prezydent, basen orka, zec

Oficjalnie powodem sprzedaży Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej jest to, że jako spółka jest zbyt mała i słaba finansowo. Zbycie jej udziałów na rzecz większej i kapitałowo mocniejszej spółki miejskiej ma Orce pomóc.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Orkę kupi Zakład Energetyki Cieplnej. O nowym nabywcy udziałów Orki rzeczniczka miasta nie chce się jeszcze wypowiadać.

– Musi być najpierw zgoda rady miasta na zbycie udziałów – mówi Agnieszka Gergont. – Dopiero wtedy można będzie mówić o konkretnej spółce. Ale wybór ZEC-u jest logiczny.

Na pytanie, co będzie z pracownikami i obecnym prezesem Orki Robertem Tomczykiem, po sprzedaży pływalni, Agnieszka Gergont uspakaja, że zwolnień nie będzie i prezes też na razie nie straci stanowiska.

– W pierwszym etapie byłoby dwóch prezesów – mówi rzeczniczka. – To nie będzie fuzja, więc wszyscy pracownicy Orki zachowają swoje miejsca pracy.

Głosowanie nad uchwałą pozwalającą na sprzedaż Orki odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.

Poniżej uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zbycia udziałów w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna Sp. z o.o.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, jakimi ma się kierować organ wykonawczy gminy. Rada gminy uchwałą nr Nr VII/41/11 z dnia 30 marca 2011 roku udzieliła Prezydentowi wszelkich kompetencji do realizowania w dowolny sposób, posługując się w tym celu dozwolonymi prawnymi formami działania. W wypadku zbycia udziałów, działania organu wykonawczego muszą znajdować podstawę w uchwale rady gminy, stąd konieczność jej podjęcia. Spółka Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. o. o. została powołana do życia jako operator nowo wybudowanej pływalni w celu zorganizowania w pełni funkcjonującego zakładu. Cel ten został osiągnięty. Jako operatora działalności podstawowej w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej wskazaliśmy spółkę komunalną, dlatego przejęcie udziałów przez inną spółkę będącą w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec nie wpływa na trwałość projektu. Wszystkie funkcje i usługi na rzecz mieszkańców świadczone przez Krytą Pływalnię Sportowo-Rekreacyjną zostaną zachowane, a w miarę możliwości – poszerzone. Projektowane zbycie udziałów małej i słabej kapitałowo spółki na rzecz organizmu większego i kapitałowo mocniejszego ma na celu konsolidację kapitałową i przygotowanie do dalszego funkcjonowania po upływie okresu trwałości projektu.

(informacja: ii)