Ogłoszenie Z.C. Bolesławiec

Ogłoszenie Z.C. Bolesławiec
fot. http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/ Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Sp. z o.o. oferują do sprzedaży maszyny do drewna, prasę hydrauliczną, młynki bębnowe i samochody.
istotne.pl ceramika, przetarg, zakłady ceramiczne bolesławiec

Postępowanie II

  • Maszyna do drewna wyrówniarko-grubościówka typ DYSK 3, rok budowy 1979, cena minimalna:7.200 zł (netto)
  • Maszyna do drewna wyrówniarko-strugarka typ FOD, cena minimalna: 3.200 zł (netto)
  • Maszyna do drewna frezarka dolnowrzecionowa, rok budowy 1966, cena minimalna: 3.200 zł (netto)
  • Prasa hydrauliczna bramowa, cena minimalna: 10.000 zł (netto)

Postępowanie III

  • Młynki bębnowe firmy Zremb (4 sztuki), cena minimalna za sztukę: 1.500 zł (netto)
  • Samochód Lublin II rok produkcji 1998 numer VIN SUL358417W0005554, cena minimalna: 1.600 zł (brutto)
  • Samochód Opel Combo rok produkcji 2003, numer VIN W0L0XCF0633036261, cena minimalna: 4.500 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TMEZ III”) można składać w sekretariacie Spółki przy ul. T. Kościuszki nr 11 do dnia 18.08.2014 r. do godziny 12:00.

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Mechaniczno-Energetycznym i Zaopatrzenia Radosław Knichał pod telefonem:604 515 877.

(informacja zlecona)