Transgraniczne Centrum Kształcenia Zawodowego w „mechaniku”

Transgraniczne Centrum Kształcenia Zawodowego w „mechaniku”
fot. ii W ramach projektu we wrześniu 2014 roku odbędą się polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu i BSZ w Radebergu.
istotne.pl projekt, dofinansowanie, warsztat, zsm, mechanik

Już na początku 2013 roku władze Powiatu Bolesławieckiego zaczęły szukać środków na refundację dużej inwestycji powiatowej – budowy Centrum Kształcenia Zawodowego z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Pieniądze te znalazły się w ramach oszczędności, jakie powstały w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Od maja 2013 r. zespół urzędników Starostwa Powiatowego pracował nad opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektu. Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Budziszyńskim (Bautzen) udało się szybko i sprawnie podpisać umowę partnerską do projektu, a wniosek aplikacyjny został przyjęty.

7 lipca br. Powiat Bolesławiecki podpisał z Saksońskim Bankiem Odbudowy (SAB) umowę o dofinansowanie projektu, który umożliwi refundację 85% kosztów inwestycji oraz warsztatów edukacyjnych dla uczniów z Polski i Niemiec. Do budżetu Powiatu do 2015 roku wpłynie kwota rzędu 2,7 miliona złotych.

W ramach projektu we wrześniu 2014 roku odbędą się wspólne, polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu i BSZ w Radebergu. Następnie w październiku zostanie zorganizowana transgraniczna konferencja podsumowująca wspólne osiągnięcia partnerów. Realizacja projektu zostanie zakończona do końca 2014 r.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)