Podstrefa ekomoniczna: będzie hala produkcyjna dla przedsiębiorców

Podstrefa ekomoniczna: będzie hala produkcyjna dla przedsiębiorców
fot. UM Bolesławiec Deklarowany nakład inwestycyjny w bolesławieckiej podstrefie wynosi 220 mln zł, a deklarowane zatrudnienie – 576 osób.
istotne.pl strefa ekonomiczna

„Zainwestuj w Bolesławcu. Tereny inwestycyjne, zwolnienia podatkowe, zasady inwestowania w specjalnych strefa ekonomicznych” – to temat konferencji, która odbyła się 15 listopada w Bolesławcu. Spotkanie, zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki, prezydenta Bolesławca, Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park” Sp. z o.o. oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., adresowane było do małych i średnich przedsiębiorców, planujących inwestycje na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Na przykładzie Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” przedstawiono korzyści z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej (ze szczególnym uwypukleniem ulg i zwolnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w strefie). W trakcie konferencji przedstawiona została również oferta inwestycyjna Bolesławca oraz możliwości uzyskania pomocy publicznej (w tym dotacji, zwolnień podatkowych) ze środków krajowych i unijnych, a także omówiono skutki zmian w zasadach przyznawania pomocy publicznej (zwolnienia podatkowe, dotacje) po 1 lipca 2014 r.

Spotkanie rozpoczęła dobra wiadomość dla Bolesławca. Przekazała ją wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, która poinformowała o planowanej budowie hali produkcyjno-magazynowej z drogą dojazdową i placem manewrowym na terenie bolesławieckiej podstrefy WSSE „Invest-Park”. W ramach inwestycji przewidziany jest również budynek biurowy. Konstrukcja hali umożliwi jej podział pod kątem wynajmu przez kilka podmiotów gospodarczych. – Powstanie takiej hali z pewnością ułatwi start początkującym przedsiębiorcom, dla których budowa hali produkcyjnej jest zbyt dużym obciążeniem finansowym – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

W Podstrefie Bolesławiec WSSE dotychczas zainwestowali: Hoerbiger Automotive Poland, Lesław Sacher – Obróbka Skrawaniem Metalu, SRG Global (grupa Guardian), Elektros, Kegger. Deklarowany nakład inwestycyjny wynosi 220 mln zł, deklarowane zatrudnienie – 576 osób. Łącznie nowe zakłady zajęły ponad 19 ha Podstrefy Bolesławiec WSSE „Invest-Park”.

Stefa jest idealnym miejscem do zainwestowania zarówno dla dużych, jak i dla małych rodzinnych firm. Wszyscy, którzy decydują się zainwestować na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe sięgające w przypadku małych przedsiębiorstw 60%, średnich – 50% i dużych zakładów – 40% nakładów inwestycyjnych. Zasady zwolnienia podatkowego określone są w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną, które otrzymuje inwestor po podjęciu decyzji o inwestowaniu w strefie.

Inwestorzy lokalizujący inwestycje w Bolesławcu mogą liczyć na zwolnienia z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości). Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców określają dwie uchwały Rady Miasta Bolesławiec – o pomocy de minimis i pomocy regionalnej. W przypadku pomocy de minimis zwolnienie podatkowe przedsiębiorca może uzyskać po utworzeniu już 5 nowych miejsc pracy. W przypadku pomocy regionalnej uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości uwarunkowane jest poniesieniem nakładów inwestycyjnych w wysokości przynajmniej500 000 zł lub utworzeniem przynajmniej 20 nowych miejsc pracy. Poniesienie nakładów w wyższej wysokości lub utworzenie większej liczby miejsc pracy powoduje wydłużenie okresu zwolnienia podatkowego. Maksymalny okres zwolnienia podatkowego od podatku od nieruchomości to 10 lat.

Ofertę inwestycyjną miasta Bolesławiec oraz zwolnienia dla inwestujących w Bolesławcu w podatkach lokalnych zaprezentował Tomasz Gabrysiak z UM Bolesławiec. Podczas wystąpienia podkreślił, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z aktualnie obowiązujących, wyższych limitów pomocy publicznej, muszą rozpocząć inwestycję do końca czerwca 2014 r. W przypadku inwestowania w Podstrefie Bolesławiec WSSE oznacza to konieczność zgłoszenia w Urzędzie Miasta Bolesławiec chęci skorzystania z pomocy regionalnej, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie i zakup nieruchomości.

Prezentacja Katarzyny ProciakIwony Łubkowskiej z WSSE „Invest-Park” dotyczyła pomocy publicznej dla inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych z uwzględnieniem zmian w intensywności pomocy publicznej po 1 lipca 2014 r.

Stan aktualny inwestycji zagranicznych w Polsce oraz wsparcie inwestycji polskich firm poza granicami RP zaprezentował Adam Małecki z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)