Wpłyń na kształt rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich

Wpłyń na kształt rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich
fot. Krzysztof Gwizdała Często podróżujesz pociągiem? Możesz zgłaszać swoje propozycje zmian w rozkładzie jazdy pociągów KD.
istotne.pl pkp, pociąg, rozkład jazdy

Koleje Dolnośląskie rozpoczęły kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 14 grudnia br. Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach lub korekt tras pociągów do 23 lutego. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą formularza konsultacji społecznych.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi
  • ogólnikowe i nieniosące konkretnego postulatu
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK, interREGIO i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech)
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów
  • zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej, m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości)
  • dotyczące relacji połączeń do miast w województwach ościennych, dalszych niż prowadzące do pierwszej stacji węzłowej.

(informacja: Koleje Dolnośląskie/ii)