Konsultacje dla organizacji pozarządowych z naszego powiatu

Konsultacje dla organizacji pozarządowych z naszego powiatu
fot. Wikimedia Commons Urząd Marszałkowski zaprasza NGO do skorzystania z profesjonalnego doradztwa.
istotne.pl umwd, organizacja, pozarządowa, konsultacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza NGO działające na terenie powiatu bolesławieckiego do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla Organizacji Pozarządowych (Wrocław, ul. Ostrowskiego 7; pierwsze piętro, pok. 401).

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej oraz mailowej. Aby skorzystać z doradztwa osobistego, należy wcześniej umówić się (nr tel. 71 770 40 76; e-mail: konsultacje_ngo@umwd.pl.

Doradca może wesprzeć lokalne NGO w wielu aspektach ich działania, a w szczególności:

  • w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzania w trakcie jego realizacji
  • doradzić w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego
  • pomóc w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania
  • pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych
  • doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów
  • doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji
  • poinformować o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)