Dolny Śląsk dla wspólnej Europy

Dolny Śląsk dla wspólnej Europy
fot. B.org Prezydent wziął udział w polsko-ukraińskiej konferencji, poświęconej współpracy Dolnego Śląska z innymi europejskimi regionami.
istotne.pl konferencja, prezentacja, piotr roman

Prezydent Bolesławca Piotr Roman – na zaproszenie Fundacji Forum Polityki Wschodniej oraz Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – uczestniczył w projekcie „Dolny Śląsk dla wspólnej Europy. Międzynarodowa współpraca regionalna fundamentem rozwoju i bezpieczeństwa”. Zgodnie z jego założeniami grupa polskich naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych uczestniczyła w Kijowie w spotkaniach z ich ukraińskimi odpowiednikami.

Prezydent Piotr Roman aktywnie uczestniczył w polsko-ukraińskim „Okrągłym Stole”, w czasie którego dyskutowano na temat państwowego i regionalnego wymiaru polsko-ukraińskiej współpracy oraz nowych tendencji i możliwości rozwoju. Konferencja w Ukraińskiej Narodowej Agencji Informacyjnej „Ukrainform” dotyczyła prezentacji doświadczeń Dolnego Śląska w kreowaniu i realizacji międzynarodowej współpracy regionalnej. „Uczyć się od siebie: Czynnik obywatelski i samorządowy w polityce zagranicznej Polski i Ukrainy”- to główny temat debaty, który miał na celu zaznajomienie przedstawicieli regionalnych oraz centralnych mediów ukraińskich z wiedzą na temat obywatelskiego i samorządowego wymiaru kreowania polityki zagranicznej.

fot. UM Bolesławiec

Piotr Roman – na przykładzie Bolesławca – zaprezentował doświadczenia związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej na szczeblu samorządowym. Natomiast przedstawiona przez prezydenta Bolesławca współpraca międzynarodowa w wymiarze regionalnym ukazała zgromadzonym punkt widzenia regionów i państw w kontekście działań Euroregionu Nysa. – Wizyta w Kijowie pozwala w szerszym wymiarze uchwycić dynamikę procesów społeczno-gospodarczych naszego wschodniego sąsiada. Pokazuje również, że rozwijanie współpracy międzynarodowej na szczeblu samorządowym w wielu dziedzinach, od kultury po gospodarkę, jest w interesie nie tylko naszych państw, ale również samorządów lokalnych – stwierdził Piotr Roman.

Projekt „Dolny Śląsk dla wspólnej Europy. Międzynarodowa współpraca regionalna fundamentem rozwoju i bezpieczeństwa” realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej”.

W dwudniowych obradach (26-27 listopada) w Kijowie stronę polską reprezentowali przedstawiciele: Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, władz miasta Bolesławca, Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (Wrocław), Fundacji „Forum Polityki Wschodniej” (Wrocław). Stronę gospodarzy spotkania reprezentowali przedstawiciele: Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Instytutu Polityki Zagranicznej przy Akademii Dyplomatycznej MSZ Ukrainy, MSZ Ukrainy, administracji prezydenta Ukrainy, władz samorządowych miasta Kijowa, władz donieckiej obwodowej administracji państwowej, władz dniepropietrowskiej rady obwodowej, kirowogradzkiej obwodowej administracji państwowej, ukraińskich organizacji pozarządowych, kijowskiego środowiska naukowego.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)