Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską
fot. UM Bolesławiec Jeszcze do 22 września można zgłaszać prace do 8 edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności Bolesławca, obronioną na wszystkich uczelniach w Polsce oraz za granicą.
istotne.pl konkurs, um bolesławiec

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2012/2013 i 2013/2014 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu. Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41, osobiście lub drogą pocztową do 22 września 2014 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Wyboru laureata lub laureatów Konkursu dokona Kapituła Konkursu. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):

  • I nagroda 3 000 zł
  • II nagroda 2 000 zł
  • III nagroda 1 000 zł.

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1 000 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na www.boleslawiec.eu.

informacja zlecona: UM Bolesławiec