Dietetyka w Jeleniej Górze

Dietetyka w Jeleniej Górze
fot. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa otrzymała zgodę na utworzenie i prowadzenie wyższych studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.
istotne.pl szkoła, jelenia góra, dietetyka

Rekrutacja trwa, zajęcia rozpoczną się w październiku. Studia trwają trzy lata i są całkowicie bezpłatne.

Powołanie nowego kierunku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze podyktowane jest zapotrzebowaniem, zarówno w Euroregionie Nysa, jak i na Dolnym Śląsku, na pracowników posiadających wyższe wykształcenie w tym zakresie.

– Uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej, mnogość pensjonatów, uzdrowisk oraz hoteli rodzi zapotrzebowanie wśród turystów i kuracjuszy na tego typu usługi. Stwarza to bardzo dobre warunki do pracy kadry dietetyków, która swoją fachowością przyczyni się do rozwoju regionu i jego promocji – mówi prof. dr hab. Henryk Gradkowski, rektor KPSW.

Ogólnym celem kształcenia w zakresie dietetyki jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za prawidłowe i dietetyczne żywienie osób zdrowych i chorych oraz zdrowie człowieka na różnych etapach jego rozwoju.
Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Po studiach ma możliwość podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych, hotelach, uzdrowiskach.

Niektóre przedmioty prowadzone podczas studiów: anatomia, biochemia żywności, genetyka, mikrobiologia żywności, fizjologia człowieka, żywienie człowieka, farmakologia, promocja zdrowia, edukacja żywieniowa, technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, higiena i bezpieczeństwo żywności.

Podczas studiów student odbywa obowiązkową praktykę (w sumie 16 tygodni, 640 godzin) w placówkach różnego typu: domy opieki społecznej, szpitale, przedszkola.

KPSW to uczelnia z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów medycznych i przyrodniczych a także humanistycznych i społecznych. Studenci mają możliwość za darmo korzystać z krytej pływalni, hali sportowej, sauny i siłowni, a za niewielką opłatą mogą zamieszkać w domu studenckim. KPSW to największa samodzielna uczelnia w regionie, istnieje od 1998 roku.