Jest wniosek prezydenta o pilne udrożnienie studzienek deszczowych

Jest wniosek prezydenta o pilne udrożnienie studzienek deszczowych
fot. UM Bolesławiec Nasza redakcja otrzymała pismo prezydenta Piotra Romana, które adresowane jest do Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
istotne.pl powiat, piotr roman, kanalizacja, wniosek

W dokumencie czytamy:

Po raz drugi zwracam się z wnioskiem o pilne udrożnienie studzienek deszczowych (wpustów ulicznych), odprowadzających wody opadowe z dróg powiatowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

W dniu 1 sierpnia 2013 r. (tuż po ulewnym deszczu, jaki miał miejsce w nocy z 30 na 31 lipca 2013 r.) pismem [...] zwróciliśmy się do Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z prośbą o pilne wyczyszczenie wpustów ulicznych na drogach powiatowych i wojewódzkich, położonych na terenie miasta Bolesławiec. Jednak dotychczas niewielka ilość wpustów ulicznych, na drogach powiatowych, została udrożniona, nie otrzymałem też odpowiedzi na nasze pismo.

Ogółem w drogach powiatowych o łącznej długości 20,6 km znajduje się ponad 360 szt. wpustów ulicznych, z czego w okresie ostatnich dwóch lat oczyszczono tylko 87 szt., według poniższego wykazu:

fot. UM Bolesławiec

Taki stan nie zapewnia skutecznej ochrony, w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych, przed zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości położonych w rejonie dróg powiatowych.

Ponadto przypominam, że do innych, statutowych zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg należy w szczególności:

  • utrzymanie czystości dróg,
  • wykonywanie remontów nawierzchni jezdni i chodników,
  • wykonywanie, według potrzeb, oznakowania poziomego i pionowego dróg.

Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec

fot. UM Bolesławiec

Do sprawy wrócimy.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)