Codzienna służba kompanii manewrowej PKW KFOR

Codzienna służba kompanii manewrowej PKW KFOR
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, ppor. Jacek Wójcik Mija drugi miesiąc misji 28 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. Kompania manewrowa realizuje zadania mandatowe w bazie Camp Bondsteel.
istotne.pl wojsko, 23śpa, misja, kosowo

Po powrocie z bazy Camp Cabra działalność kompanii ukierunkowana jest obecnie na pełnienie służby konwojowej, ochronnej oraz patrolowej – zarówno kontrolę ruchu osób i pojazdów w dystrykcie działania, jak i wykonywanie rutynowych patroli w gminach przygranicznych i zadań rozpoznawczych. Kompania manewrowa 28 zmiany PKW KFOR Kosowo część swoich zadań patrolowych realizuje wspólnie z żołnierzami armii serbskiej oraz kosowskimi policjantami.

W dniach 30 czerwca i 2 lipca 2013 r. żołnierze kompanii manewrowej zrealizowali patrole z żołnierzami armii serbskiej wzdłuż granicy serbsko-kosowskiej. Wspólne patrole budują wzajemne zaufanie i szacunek. Górzyste rejony przygraniczne Serbii i Kosowa są wielkim wyzwaniem dla kierowców, a jednocześnie potwierdzeniem ich dużych umiejętności kierowania pojazdami mechanicznymi w terenie górzystym.

Ponadto aktualnie do zadań żołnierzy kompanii manewrowej należy działanie w ramach sił szybkiego reagowania (Quick Reaction Force – QRF).

W okresie między realizacją zadań żołnierze kompanii uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez instruktorów amerykańskich, podczas których doskonalą między innymi procedury i techniki zapewniające kontrolę nad tłumem (CRC – z ang. Crowd and Riot Control) we współpracy z plutonami manewrowymi innych państw, w tym z niemieckim plutonem wyposażonym w armatki wodne.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich w oparciu o infrastrukturę bazy pozwala zachować sprawność i utrzymać ciągłą gotowość do działania.

Intensywność szkoleń prowadzonych głownie przez instruktorów armii amerykańskiej w połączeniu z realizacją bieżących zadań mandatowych powoduje, że czas na misji płynie wszystkim bardzo szybko.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, 28 zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: ppor. Jacek Wójcik, zastępca dowódcy kompanii manewrowej/ii)