Zaprezentowano wiersze Marty Syrek

Zaprezentowano wiersze Marty Syrek
fot. B.org 14 wierszy Marty Syrek recytowali młodzi ludzie w piątek w galerii Młodzieżowego Domu Kultury.
istotne.pl mdk, poezja, marta, syrek

W wieczorku poetyckim "Kapsułka Myśli" Marty Syrek wzięli udział młodzi ludzie ze Sceny Poetyckiej Warsztatów Literackich MDK, z teatru Tygrys Ogłuszony Domem oraz ze Szkoły Muzycznej z klasy Doroty Straburzyńskiej.

Czternaście wierszy recytowali: Artur Gołdyn, Ewelina Pankowska, Agłaja Kłębczyk, Aldona Pluskota, Natalia Tomczyk, Kacper Chamot, Karolina Kapusz, Piotr Kurcio, Maja Medecka, Gabriela Szlachta i Ola Downar. Na instrumentach grali: Kamila Ćwik (wilonczela), Dominika Majewska (gitara), Izabela Pajkiert (gitara) oraz Roksana Jakubowska (flet).

Brak opisuBrak opisufot. B.org

Marta Syrek jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego. Poprzez wiersze wyraża siebie. Tylko wiersze, jej zdaniem, są w stanie pokazać, jaka jest naprawdę. Marta należy do osób, które spotykają się na warsztatach literackich w Młodzieżowym Domu Kultury. Opiekę nad młodzieżą sprawuje Katarzyna Pranić.

Zobacz także

Grupa Literacka "Tekstyl"