Radni miejscy polubili szybkie głosowanie

Radni miejscy polubili szybkie głosowanie
fot. b.org 36 sesja Rady Miasta odbyła się w środę. Tylko około trzech godzin zajęło radnym przegłosowanie kilkunastu uchwał. Radni uznali, że na komisjach w sposób dostateczny zapoznali się z projektami uchwał, dlatego wnioskowali o odstąpienie od referowania i dyskusji poprzedzających głosowania.
istotne.pl rada miasta, sesja, radny

Zdecydowaną większością głosów radni miejscy postanowili zaciągnać pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad dziesięciomilionowa pożyczka będzie przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Kolejna uchwała dotyczyła zakupu nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Rada Miasta zadeklarowała wolę udzielenia pożyczki na ten cel z budżetu miasta. Wysokość pożyczki nie mogłaby przekraczać 3 milionów złotych.

Radni zdecydowali także o poręczeniu kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kredyt będzie przeznaczony na budowę nowych mieszkań w Bolesławcu. Przyjęto także "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Bolesławiec". Strategia diagnozuje problemy społeczno-ekonomiczne, z jakimi borykają się mieszkańcy Bolesławca, oraz wyznacza cele polityki społecznej miasta.

Radni przyjęli również Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Bolesławiec. Plan zakłada objęcie przemianami przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi zdegradowanych obszarów miasta. W Bolesławcu wytypowano trzy takie obszary. Są nimi: śródmieście, teren wzdłuż ulicy Jeleniogórskiej i obszary nad rzeką Bóbr. Rewitalizacja ma poprawić jakość życia mieszkańców, przywrócić ład przestrzenny, ożywić gospodarczo dany obszar i odbudować więzi społeczne.