Jest umowa w sprawie nowego kierunku studiów

Jest umowa w sprawie nowego kierunku studiów
fot. B.org Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH uruchomi nowy kierunek studiów w Bolesławcu. Miasto i starostwo podpisały dziś z władzami Akademii odpowiednią umowę.
istotne.pl studia, agh

Podpisana została umowa w sprawie rozszerzenia współpracy pomiędzy Miastem Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim a Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Umowę podpisali prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomka (Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) i dr inż. Andrzej Szybist (Prodziekana ds. Studiów Zaocznych). Gminę Miejską Bolesławiec reprezentował prezydent Bolesławca Piotr Roman, w którego imieniu działa zastępca prezydenta Karol Stasik. Powiat Bolesławiecki reprezentowali starosta Krzysztof Konopka i wicestarosta Cezary Przybylski.

Brak opisuBrak opisufot. B.org

Na mocy porozumienia zostaną uruchomione w Bolesławcu zajęcia na kierunku "Górnictwo i Geologia" w specjalności "Geologia i prospekcja złóż", "Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie", "Geologia górnicza" oraz "Geoinformatyka". Zajęcia rozpoczną się od roku akademickiego 2005/2006.

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, projektowe i konsultacje będą odbywać się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Bolesławiec, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Tyrankiewiczów. Zajęcia w laboratoriach specjalistycznych odbywać się będą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Realizacja wszystkich zajęć dydaktycznych będzie zgodna z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału planami oraz aktualnie obowiązującymi programami zaocznych studiów inżynierskich.

Zgodnie z zawartą umową Powiat Bolesławiecki zapewni nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń dydaktycznych w budynku ZSO i poniesie koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń. Koszty zakwaterowania pracowników dydaktycznych AGH realizujących zajęcia poniesie Gmina Miejska Bolesławiec. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki (po południu), soboty i niedziele, systemem trzydniowych zjazdów. Zasady rekrutacji studentów na I rok są zgodne z Uchwałą Rady Wydziału oraz Senatu AGH. Zaoczne studia inżynierskie prowadzone w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Bolesławiec są odpłatne. Wysokość opłat za semestr w danym roku akademickim każdorazowo określa Uchwała Rady Wydziału zgodnie z zasadami obowiązującymi w AGH, a zatwierdza Rektor.

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Bolesławiec w bieżącym roku akademickim studia inżynierskie prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność "Ceramika i szkło". Aktualnie studiuje 50 osób. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu powstał w wyniku porozumienia pomiędzy AGH a Gminą Miejską Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim, które zostało zawarte w grudniu 2003 roku.