Miasto podpisało ostatni kontrakt w sprawie ISPA

Miasto podpisało ostatni kontrakt w sprawie ISPA
fot. sxc.hu Zakończono podpisywanie wszystkich kontraktów w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu". Ostatnia umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy kanalizacji miejskiej.
istotne.pl kanalizacja, ispa

Kontrakt z firmą Hydrobudowa 6 S.A. dla zadania "Kanalizacja w mieście Bolesławiec" miasto podpisało 12 maja. Wartość podpisanego kontraktu to ponad 8,5 mln €. Stosowne dokumenty podpisali prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz ze strony firmy Hydrobudowa prezes Marek Sochanowicz oraz prokurent Krzysztof Pasternak.

Hydrobudowa 6 S.A. to firma działająca na rynku budowlanym od ponad 50 lat, realizująca liczne obiekty budowlane. Kontrakt dla Bolesławca realizować będzie jeden z czterech oddziałów firmy – Oddział Kompleksowego Budownictwa Inżynieryjnego z Warszawy.

Brak opisuBrak opisufot. A. Gergont

W ramach zadania łącznie wybudowane będzie około 29 km miejskiej sieci kanalizacyjnej. Budowa ok. 7 km kanalizacji ogólnospławnej przyczyni się do zwiększenia przepustowości istniejących kanałów. Zostaną one odciążone poprzez równoległe dobudowanie nowych kanałów. Pozostała część nowej kanalizacji służyć będzie uzbrojeniu 44 h terenów przemysłowych i nowych terenów pod zabudowę oraz podłączeniu do kanalizacji tych terenów, na których w chwili obecnej korzysta się z szamb.

Przypomnijmy, że 16 sierpnia 2002 podpisane zostało Memorandum Finansowe pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, na mocy którego określono zasady przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ISPA dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na projekt "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu". Zgodnie z treścią Memorandum zakres rzeczowy projektu obejmuje cztery zadania: "Inżynier kontraktu i pomoc techniczna dla PIU Bolesławiec", "Rozbudowa kanalizacji na terenach wiejskich", "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków" oraz "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji miejskiej".

9 grudnia 2004 nastąpiło podpisanie kontraktu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum firm: Societe Anonyme Francaise D'etudes De Gestion Safege (lider konsorcjum) i Baltic Project Consulting (partner konsorcjum). Wartość kontraktu to ponad 738 tys. €.

15 października 2004 podpisano kontrakt na rozbudowę kanalizacji na terenach wiejskich z wyłonionym w wyniku przetargu Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych "Litz" z Poznania. Wartość kontraktu to prawie 2 mln €.

19 listopada 2004 podpisano kontrakt na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków z wyłonionym w wyniku przetargu konsorcjum: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. i WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o. Wartość tego kontraktu to 4,5 mln €