Miasto odzyskało teren niedaleko dworca PKS

Miasto odzyskało teren niedaleko dworca PKS
fot. B.org 30 maja na skutek działań komornika Gmina Miejska Bolesławiec odzyskała nieruchomość przy zbiegu ulic Łokietka i Górne Młyny.
istotne.pl sąd, komornik, antoni, deberny

Na odzyskanej nieruchomość od 12 lat działalność prowadził Antoni Deberny. Umowa dzierżawy, zawarta na dziesięć lat, wygasła w listopadzie 2003 roku.

"W związku z poniesionymi nakładami, pozwalającymi uruchomić parking miejski oraz prowadzenie działalności gastronomicznej, dzierżawca był zwolniony z czynszu dzierżawnego do 30 czerwca 1995. Następnie dzierżawca wystąpił z wnioskiem o sprzedaż dzierżawionej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W dniu 19 września 2003 został poinformowany przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, że w z związku z obowiązującą w Gminie Bolesławiec uchwałą sprzedaż w drodze bezprzetargowej jest niemożliwa. Dzierżawca był uprzedzony o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy dzierżawy a następnie wezwany do wydania przedmiotu dzierżawy" tłumaczy Agnieszka Gergont, rzecznik prasowy miasta.

Do wydania nieruchomości nie doszło. Dopiero wyrokiem z dnia 23 lutego 2004 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nakazał Antoniemu Debernemu, aby opróżnił i opuścił nieruchomość.

Po odzyskaniu terenu prezydent miasta ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta teren ten przeznaczony jest pod usługi komercyjne.