Radni zatwierdzili działalność finansową prezydenta

Radni zatwierdzili działalność finansową prezydenta
fot. b.org Podczas ostatniej sesji radni miejscy udzielili prezydentowi absolutorium za 2004 rok. Oznacza to akceptację ubiegłorocznej działalności budżetowej Prezydenta Miasta.
istotne.pl rada miasta, piotr roman, absolutorium

Nim doszło do głosowania, radni wsłuchali sprawozdania prezydenta dotyczącego wykonania budżetu za ubiegły rok oraz zapoznali się opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podział głosów za i przeciw był łatwy do przewidzenia. Za udzieleniem absolutorium głosowało trzynastu radnych koalicji. Przeciw było siedmiu radnych opozycyjnego SLD.

Udzielenie absolutorium oznacza pozytywną ocenę finansowej działalności w określonym czasie. Aby prezydent mógł cieszyć się z udzielonego mu absolutorium, musi wcześniej uzyskać pozytywne opinie o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu.

Wykonanie budżetu ocenia jedna z komisji rady miasta. Komisja ta nosi wdzięczną nazwę Komisji Rewizyjnej. To ona następnie występuje z wnioskiem do Rady Miasta o głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium. Pozytywna opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej nie gwarantują jeszcze pełni szczęścia, ponieważ budżet musi być wcześniej sprawdzony przez strażnika samorządowych finansów – Regionalną Izbę Obrachunkową. Dopiero pozytywna opinia RIO pozwala na głosowanie rady miasta nad udzieleniem bądź nie udzieleniem absolutorium.

Zobacz także

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec