Uczniowie pisali maturę z języka polskiego

Uczniowie pisali maturę z języka polskiego
fot. www Ponad dwustu bolesławieckich uczniów pisało dzisiaj maturę z języka polskiego. Egzamin dojrzałości zdawali dzisiaj ci, których dotyczyła tak zwana stara matura.
istotne.pl szkoła, matura, uczeń

Blisko 60 uczniów pisało starą maturę w Zespole Szkół Budowlanych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 do starej matury podeszło 40 osób. 30 maturzystów było w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych i blisko 90 w Zespole Szkół Mechanicznych.

Tradycyjnie w części pisemnej z języka polskiego uczniowie mieli do wyboru jeden z czterech tematów. Wielu stawiało na temat poświęcony papieżowi. Jak się okazało, pierwszy temat dotyczył motywu młodości w literaturze i sztuce, drugi człowieczeństwa, które należało odnaleźć w epokach przeszłych. Można też było zdecydować się na analizę dwóch wierszy. Można też było opracować tekst Leszka Kołakowskiego i Marii Osowskiej.

Jutro uczniowie będą pisali egzamin z drugiego, wybranego przedmiotu. Potem zostaną tylko egzaminy ustne.