Jest porozumienie – będą remonty w Gminie Nowogrodziec

Jest porozumienie – będą remonty w Gminie Nowogrodziec
fot. Powiat Bolesławiecki Dobra informacja dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Wkrótce remontowane będą dwie drogi.

Starosta Tomasz Gabrysiak, wicestarosta Mirosław Horzempa i burmistrz Robert Relich podpisali umowę o wspólnym finansowaniu inwestycji. Wykonawców wyłoni przetarg.

Remontowane będą dwie drogi. Między Kierżnem a Parzycami – to odcinek o długości ok. 470 m. Odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem poboczy.

Natomiast na odcinku o długości ok. 380 m, między Gierałtowem a Czerną, wykonawca również odnowi nawierzchnię; dodatkowo wykona zjazdy do posesji i na pola, naprawi pobocza.

Prace powinny zakończyć się w maju tego roku.

Inwestycje sfinansują, dzieląc koszty na pół, Powiat Bolesławiecki i samorząd Miasta i Gminy Nowogrodziec.

tekst zlecony