Dzień otwartych drzwi w bolesławieckiej komendzie

Dzień otwartych drzwi w bolesławieckiej komendzie
fot. MZ 22 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji odbędzie się dzień otwartych drzwi. Przedsięwzięcie ma na celu promocję zawodu policjanta.
istotne.pl policja, praca

W związku z prowadzonym naborem do służby komendant powiatowy policji w Bolesławcu zaprasza wszystkich zainteresowanych 22 stycznia (wtorek), w godzinach 10:00–17:00, do KPP Bolesławiec (ul. Zygmunta Augusta 20).

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia KPP przy ul. Zygmunta Augusta 20: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30; tel. 75 649 62 58.