Cross Commando. Będą rywalizować o statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia

Cross Commando. Będą rywalizować o statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia
fot. 62 Kompania Specjalna „Commando” Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” i dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii zapraszają do udziału w piątej edycji Cross Commando.
istotne.pl wojsko, 23śpa, bieg, command, cross commando

Cross Commando, bieg na dystansie ok. 8,5 km, odbędzie się 1 września (sobota) na terenie 23 Śląskiego Pułku Artylerii (al. Wojska Polskiego w Bolesławcu). Start przy pomniku przed budynkiem, w którym znajdowała się 62 Kompania Specjalna. Meta: boisko sportowe. Harmonogram:

  • 8.00 – otwarcie biura zawodów
  • 10.00 – start
  • 11.00 – dekoracja zwycięzców (boisko sportowe).

Jakie są warunki uczestnictwa?

Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni i zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi lub własnym oświadczeniem oraz okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Są opłaty startowe?

Organizator nie pobiera opłaty startowej. W zawodach obowiązuje limit startujących, który wynosi 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia – z imieniem, nazwiskiem, miejscowością, określeniem kategorii – wyłącznie drogą elektroniczną do 31 sierpnia pod adresem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4140.

UWAGA!

Opłata startowa w wysokości 15 zł będzie pobrana w przypadku zapisania się na bieg w dniu zawodów (nie dotyczy klas mundurowych).

Jakie nagrody czekają na najlepszych?

Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy biegu zostaną wyróżnieni medalami, nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkową statuetką Brunatnego Niedźwiedzia.

Szczegółowe informacje na stronie: https://docs.google.com/document/d/13lUfhVzhcNq874yipJ7Lcc2HuaRoChovuznD2ZhLNJQ/edit.