Uwaga, kierujący! Będą kontrole kaskadowe

Uwaga, kierujący! Będą kontrole kaskadowe
fot. freeimages.com (Phil L.) Policja prowadzi dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych.
istotne.pl policja, akcja

Kontrole prowadzone są na tej samej drodze w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi.

Co jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa?

Przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowcy trudniej jest tam zachować koncentrację, ponieważ dociera do niego wiele informacji naraz. I jeśli będzie jechał z dużą prędkością, jego umysł nie zarejestruje wszystkich ważnych „komunikatów”, np. znaków drogowych czy zachowań innych uczestników ruchu. Może się zdarzyć, że pominie istotną dla bezpieczeństwa informację i dojdzie do wypadku.

Jaka jest bezpieczna prędkość?

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków, tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

Prowadząc pojazd, należy też utrzymywać prędkość, która zapewnia bezpieczny odstęp od poprzedzającego samochodu, aby w razie nagłego hamowania uniknąć zderzenia.

Co cechuje tzw. młodych kierowców?

Mówiąc o zagrożeniach związanych z prędkością, należy wspomnieć o grupie tzw. młodych kierowców w wieku 18–24 lata. Zwłaszcza młodych mężczyzn cechuje duża skłonność do brawury i ryzyka. Tragiczne zdarzenia w ruchu drogowym z ich udziałem nasilają się w wakacje. W ostatnim czasie policja każdego dnia odnotowuje wypadki, których byli sprawcami.

Mundurowi:

Apelujemy do wszystkich kierujących, aby przestrzegali przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jazdy!

Młodym chcemy przypomnieć, że całe życie przed nimi i nie warto narażać go dla paru chwil emocji czy zaimponowania rówieśnikom. Dobrym kierowcą jest ten, kto przede wszystkim posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.