Niektóre części Bolesławca zostaną odnowione

Niektóre części Bolesławca zostaną odnowione
fot. B.org Lokalny Plan Rewitalizacji obejmie trzy obszary: Bramę Miasta, Śródmieście oraz Dolinę Rzeki Bóbr. Odnowione mają być także ulice w Rynku i ulica Prusa.
istotne.pl remont, miasto

Samorząd bolesławiecki wyznaczył trzy obszary, które będą poddane procesowi rewitalizacji, czyli rozmaitym zmianom mającym na celu między innymi przyspieszenie rozwoju gospodarczego, a tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców.

Bramą Miasta określono obszar przy ulicy Jeleniogórskiej. Znajdują się tam tereny powojskowe. Miasto planuje je uzbroić i przystosować do funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej.

W ramach obszaru Śródmieście będzie odnowiona zabudowa staromiejska, z uwzględnieniem jej zabytkowego charakteru. Granice tego obszaru wytyczają ulice Chrobrego, Spółdzielcza, Zygmunta Augusta, Podgórna, Garncarska, Władysława Łokietka, Wesoła i Bohaterów Getta.

Trzecim obszarem ujętym w planie rewitalizacji jest Dolina Rzeki Bóbr. Tereny leżące wzdłuż koryta rzeki mają stać się atrakcyjne dla bolesławian i gości odwiedzających miasto. W planach jest oświetlenie wiaduktu kolejowego a także wyremontowanie basenów otwartych i bulwaru nad bobrem.

Lokalny Plan Rewitalizacji ma być dofinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej.