Wyrok ws. Grzegorza Hyjka do publicznej wiadomości

Wyrok ws. Grzegorza Hyjka do publicznej wiadomości
fot. istotne.pl Poniżej przedstawiamy prawomocny wyrok, jaki zapadł w głośnej sprawie wypadku koło Ławszowej w 2016 roku. Grzegorz Hyjek, będąc pod wpływem metamfetaminy, spowodował wypadek, w którym zginęła kobieta, a druga została ranna. Został skazany na 8 lat więzienia.
istotne.pl wypadek, ławszowa, wyrok

UWAGA – Wyrok nie dotyczy Grzegorza Hyjka, właściciela Centrum Szkolenia Actigo w Bolesławcu.

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Sygn. akt II K 1113/16                                                     

Dnia 3 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący:  SSR Paweł Wyrzykowski, Protokolant: Magdalena Laudowicz

bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w dniach 22 lutego 2017 r., 1 czerwca 2017 r., 7 września 2017 r., 18 października 2017 r. i 20 grudnia 2017 r. sprawy:

Grzegorza Hyjka

oskarżonego o to, że :

  1. w dniu 28 września 2016 r. na drodze wojewódzkiej nr 350 z miejscowości Dobra, Kliczków i Osiecznicę, a następnie na drodze powiatowej nr 2271D z Osiecznicy przez Przejęsław i na dalszych 3 kilometrach do okolic miejscowości Ławszowa, znajdując się w stanie nietrzeźwości, mając we krwi co najmniej 0,6 promila alkoholu etylowego oraz znajdując się pod wpływem środków psychotropowych w postaci metamfetaminy i amfetaminy prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. DBL 31F5, tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.
  2. w dniu 28 września 2016 r. na drodze powiatowej nr 2271D pomiędzy Przejęsławiem a Świętoszowem w okolicach miejscowości Ławszowa, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości mając we krwi co najmniej 0,6 promila alkoholu etylowego oraz znajdując się pod wpływem środków psychotropowych w postaci amfetaminy i metamfetaminy prowadził samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. DBL 31 F5 i w wyniku niedostosowania prędkości i techniki jazdy do warunków panujących na drodze i ukształtowania drogi, niewłaściwego obserwowania przedpola jazdy i znajdowania się w stanie psychofizycznym uniemożliwiającym mu bezpieczne prowadzenie pojazdu stracił panowanie nad tym pojazdem, którym zjechał na pas przeznaczony do ruchu z przeciwnego kierunku, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem osobowym marki Opel Zafira o nr rej SBE 83813, na skutek którego oba pojazdy dachując wypadły poza jezdnię, w wyniku czego A.P. kierująca pojazdem marki Opel Zafira doznała złamania kończyny dolnej lewej, które to obrażenie naruszyło czynności narządu jej ciała na okres przekraczający 7 dni, a pasażerka pojazdu Opel Zafira U.P. doznała urazu wielonarządowego narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i jamy brzucha, które spowodowały śmierć na miejscu zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

I. Uznaje oskarżonego Grzegorza Hyjka winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt. 1 części wstępnej wyroku, przy czym eliminuje z opisu tego czynu ustalenie, że oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości, jak również to, że znajdował się pod wpływem amfetaminy tj. przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Uznaje oskarżonego Grzegorza Hyjka winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt. 2 części wstępnej wyroku, przy czym eliminuje z opisu tego czynu ustalenie, że oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości, jak również to, że znajdował się pod wpływem amfetaminy, tj. przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. i art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie  art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 178 §1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 77 § 2 k.k. zastrzega, że z warunkowego zwolnienia z pozostałej części kary oskarżony będzie mógł skorzystać nie wcześniej niż po odbyciu kary pozbawienia wolności w wysokości 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy.

III. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary orzeczone w pkt. I i II wyroku i wymierza oskarżonemu Grzegorzowi Hyjkowi karę łączną w wysokości 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 77 § 2 k.k. zastrzega, że z warunkowego zwolnienia z pozostałej części kary oskarżony będzie mógł skorzystać nie wcześniej niż po odbyciu kary pozbawienia wolności w wysokości 6  (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy.

IV. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego za czyn opisany w pkt. 1 części wstępnej wyroku środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat.

V. Na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego za czyn opisany w pkt. 2 części wstępnej wyroku środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

VI. Na podstawie art. 85 k.k. i art. 90 § 2 k.k. łączy  środki karne orzeczone w pkt. IV i V wyroku i orzeka wobec oskarżonego Grzegorza Hyjka łącznie środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

VII. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego za czyn opisany w pkt. 1 części wstępnej wyroku środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000,- zł (pięciu tysięcy złotych) płatnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

VIII. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego Grzegorza Hyjka za czyn opisany w pkt. 2 części wstępnej wyroku obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonej A.P. kwoty 10.000,- zł (dziesięciu tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia jej za doznaną krzywdę.

IX. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego Grzegorza Hyjka za czyn opisany w pkt. 2 części wstępnej wyroku obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonych G.P., S. P. i E.P zadośćuczynienia za spowodowanie śmierci  pokrzywdzonej U.P w kwocie po 15.000,- zł (piętnaście tysięcy złotych) dla każdego z wyżej wymienionych pokrzywdzonych.

X. Na podstawie art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie sentencji wyroku na stronie internetowej www.istotne.pl przez okres 4 tygodni.

XI. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu okres jego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 6 października 2016r., godz. 8:50 do dnia 3 stycznia 2018 r., godz. 8:50.

XII. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Sygn. akt VI Ka 173/18

Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący – SSO Tomasz Skowron (spr.); Sędziowie SO Andrzej Żuk, SR del. do SO Jarosław Staszkiewicz, Protokolant Katarzyna Rubel;

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu Sebastiana Woźniaka po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. sprawy

Grzegorza Hyjka

oskarżonego z art. 178a § 1 kk i art. 177 § 2 kk w związku z art. 178a § 1 kk z powodu apelacji wniesionej przez obrońców oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 3 stycznia 2018 r. sygn. akt II K 1113/16

I. zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego Grzegorza Hyjka  w ten sposób, że w pkt II i III części dyspozytywnej wyroku eliminuje zastrzeżenie, iż z warunkowego przedterminowego zwolnienia z pozostałej części kary będzie mógł skorzystać nie wcześniej niż po odbyciu kary pozbawienia wolności w wysokości 6 lat i 6 miesięcy;

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa.