Wspólne inwestycje drogowe: lepszy standard, większe bezpieczeństwo w mieście

Wspólne inwestycje drogowe: lepszy standard, większe bezpieczeństwo w mieście
fot. UM Bolesławiec Remont drogi i chodnika spowodował, że jest nie tylko bardziej estetycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie na ul. Staszica.

Remont drogi przebiegał na odcinku od tunelu do skrzyżowania z ulicami Wróblewskiego – Cieszkowskiego. Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki zostało w pięćdziesięciu procentach dofinansowane z budżetu miasta Bolesławca.

Wspólne finansowanie inwestycji samorządu miejskiego i powiatowego miało również miejsce przy modernizacji drogi powiatowej na ulicy Dolne Młyny. Tam również zarówno droga, jak i chodnik zyskały nowe i bezpieczne nawierzchnie oraz zmodernizowane urządzenia infrastruktury technicznej.

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem współfinansowanym z budżetu miasta Bolesławca jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok. Zadanie dotyczyło budowy chodnika o szerokości 2 m i długości 900 m na odcinku do granic miasta Bolesławca – z częścią budowaną przez Gminę Bolesławiec – do miejscowości Dobra.

tekst zlecony