Maturzyści i absolwenci szkół średnich! Jest praca w policji

Maturzyści i absolwenci szkół średnich! Jest praca w policji
fot. MZ 13 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Policji odbędzie się dzień otwartych drzwi. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia ma na celu promocję zawodu policjanta – szczególnie wśród tegorocznych maturzystów i absolwentów szkół średnich.
istotne.pl policja, praca

W związku z prowadzonym naborem do służby w policji komendant powiatowy w Bolesławcu zaprasza wszystkich zainteresowanych – a szczególnie tegorocznych maturzystów i absolwentów szkół średnich – na dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji, który odbędzie się w środę 13 czerwca, w godzinach 14.00–18.00, w siedzibie KPP (ul. Zygmunta Augusta).

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać w pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu; w godz. 7.30–15.30, tel. 75 64 96 258.