Topniejący śnieg grozi podtopieniami

Topniejący śnieg grozi podtopieniami
fot. B.org W związku z zagrożeniem powodziowym wicewojewoda dolnośląski zarządził obrady Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego i zobowiązał szefów odpowiednich służb do monitorowania sytuacji oraz podjęcia przygotowań na ewentualność wystąpienia powodzi.
istotne.pl powódź, rzeka

W ubiegłotygodniowym spotkaniu we Wrocławiu uczestniczyli dyrektorzy Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Obecni byli również Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Zagrożenie powodziowe pojawiło się w związku ze wzrostem temperatury powietrza i szybkim topnieniem nagromadzonego śniegu. Na rzece Bóbr na razie jest spokojnie, choć poziom wody jest podwyższony.

W celu rozpoznania sytuacji w terenie, wicewojewoda polecił zwołanie Zespołów Reagowania Kryzysowego w starostwach powiatowych. Mają one ocenić skalę zagrożeń powodziowych w województwie.

Wicewojewoda zobowiązał także odpowiednie służby do monitorowania poziomu wód na rzekach i w zbiornikach retencyjnych.

Obecnie zbiorniki są już częściowo opróżnione i gotowe do przyjęcia większej ilości wody. Wiąże się to z bezpiecznym przeprowadzeniem fali kulminacyjnej a także zapobieganiem powstawaniu lodowych zatorów.

W razie potrzeby, oprócz obrony cywilnej, w stan gotowości mają być postawione także straż pożarna, wojsko oraz policja.