Łukasz Jaźwiec szefem nowego klubu w Radzie Miasta

Łukasz Jaźwiec szefem nowego klubu w Radzie Miasta
fot. GA Radni koalicji stworzyli jeden klub w Radzie Miasta Bolesławiec.

Jak się okazało, w Radzie Miasta Bolesławiec powstał nowy klub radnych – Bezpartyjni i Ziemia Bolesławiecka. Oto jego skład:

  • Łukasz Jaźwiec – przewodniczący
  • Adam Biesiadecki
  • Leszek Chudzik
  • Dariusz Filistyński
  • Renata Fredyk
  • Jarosław Kowalski
  • Józef Pokładek
  • Damian Sawczak
  • Andrzej Żuk
  • Zdzisław Abramowicz
  • Stanisław Wiącek.

Oznacza to, że dwa tworzące koalicję ugrupowania stworzyły jeden wspólny klub. Dotychczas rajcy Ziemi Bolesławieckiej (Z. Abramowicz i S. Wiącek) byli radnymi niezależnymi. (Żeby bowiem stworzyć klub w Radzie, trzeba mieć 3 radnych).